Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Culturele en Maatschappelijke Vorming

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je beschikt over een havo-, vwo-, of mbo-4-diploma en je beschikt over een relevante werkplek.

Ook een havo- of vwo-diploma oude stijl of een vergelijkbaar buitenlands diploma geeft recht op toelating. Er gelden geen specifieke aanvullende profieleisen.

Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Voor de deeltijdopleiding CMV moet je beschikken over een relevante werkplek. Binnen de propedeuse is werk relevant als het aan de volgende eisen voldoet:

  • Je bent werkzaam binnen een instelling of organisatie die zich bezighoudt met welzijnsactiviteiten.
  • Je hebt in jouw functie regelmatig contact met cliënten, waardoor je leert omgaan met de doelgroep.
  • In het geval van betaald werk dient er een contactpersoon aanwezig te zijn op je praktijkplaats.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Lees verder
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 18 juli 2017