Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Culturele en Maatschappelijke Vorming

Hoe je bij ons leert wat je nodig hebt, hangt grotendeels van jou af. Gaandeweg de opleiding kies je namelijk steeds meer je eigen route.

Hier zijn drie redenen voor:

Een ondernemende houding is essentieel voor je latere werk. Daarbij hoort het vermogen om regie en verantwoordelijkheid te nemen over je eigen projecten en initiatieven. Wij helpen je om die professionele, pro-actieve houding te ontwikkelen. Door jou te begeleiden in het maken van je eigen keuzes, door je leergierigheid te stimuleren én door te benadrukken dat jouw studie een persoonlijk project is.

Onze ervaring leert dat studenten betere vakmensen worden als zij een opleiding op maat krijgen. En maatwerk is alleen te verkrijgen als elk van die studenten zowel reflecteert op de eigen ontwikkeling als meebeslist over de route die daarbij past. Uiteraard bieden we wel een kader waarbinnen je jouw keuzes kunt maken, heb je begeleidende gesprekken met docenten en houden we samen met jou in de gaten dat je op niveau blijft.

Interactie, co-creatie en ondernemend onderwijs. Niet alleen studenten hebben er baat bij; ook de opleiding wordt er telkens beter door. Wij ontdekken zo immers wat studenten willen, zoeken, kunnen en lastig vinden. Met die kennis verrijken we ons aanbod en komen we tot niet-traditionele keuzes. Zo krijg je bij ons een aanzienlijk deel van je studiepunten pas na een assessment: een gesprek met twee docenten die jou voorbereiden op je professionele beroepspraktijk.

Je krijgt meteen praktijkervaring

Je staat bij ons direct met je voeten in de modder; je gaat vanaf dag een aan de slag. De opleiding is praktijkgericht.

Waar ga je dan aan de slag?

De praktijkplekken zoek je zelf: jij bent immers de regisseur van je opleiding. Wij kunnen op jouw verzoek ondersteuning bieden vanuit ons netwerk. Je werkt op het gebied van jouw voorkeur of je doet juist op zoveel mogelijk verschillende plekken ervaring op.

Je kunt extra kennis opdoen

Het leren stopt niet als je je praktijkplek verlaat of het (virtuele) leslokaal uitloopt. We organiseren regelmatig masterclasses en themabijeenkomsten, zoals het College Café en Brandende Kwesties in samenwerking met Floor.

Kenmerkend aan deze events is:

  • dat we ze altijd organiseren in co-creatie met studenten, alumni en praktijkinstellingen;
  • ze nooit verplicht zijn (maar wel steevast interessant);
  • je er medestudenten, docenten, deskundigen en mensen uit het werkveld ontmoet;
  • je elke keer weer een actuele maatschappelijke kwestie bespreekt. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken over vluchtelingen, mensenrechten, diversiteit, terreurdreiging, radicalisering en het belang van kunst, cultuur en creativiteit.

Persoonlijk Aanvullend Programma (PAP)

Om je zo goed mogelijk te faciliteren bij het verwerven van CMV competenties biedt de opleiding een rijke leeromgeving aan. Naast begeleiding, coaching, beoordeling, de praktijkopdrachten en het kernonderwijs is er een breed aanbod van verdiepende onderwijsprogramma’s. Je kunt vrij kiezen welk Persoonlijk Aanvullend Programma (PAP) je wilt volgen en schrijft je daar voor in via het Studenten Informatie Systeem (SIS). Je krijgt daarbij ondersteuning van je studieloopbaanbegeleider.

Voorbeelden van aanvullende onderwijsprogramma's:

Muziek speelt een belangrijke rol in de vorming van jeugd(sub)culturen en andersom speelt de jeugd ook zijn rol in de ontwikkeling van muziek. Dit vak gaat over hoe deze geschiedenis vandaag de dag nog invloed uitoefent op de vorming van jongeren en muziek.

Het vak Eeuwig Jong biedt een kennismaking met de meest belangrijke en spectaculaire jeugdbewegingen van de 20ste eeuw. In verschillende jeugdculturen staan een aantal kenmerken centraal: vorming van eigen denkbeelden of levensstijl, expliciete of impliciete kritiek op de maatschappij en cultuur van eerdere generaties, diepe vriendschappen en soms ook massale regeloverschrijdingen. 

Bij CMV is steeds meer aandacht voor sociaal en cultureel ondernemerschap. Een logisch gevolg van verschillende ontwikkelingen in onze samenleving. Bij meer aandacht voor ondernemerschap hoort ook meer aandacht voor het denken over geld. Bij het vak Financiën wordt veel tijd aan dit denken besteed en wordt vooral ingegaan op de vragen: hoe rolt het geld eigenlijk en hoe kan je het nog beter laten rollen? Hierbij wordt natuurlijk ook nader ingegaan op de balans tussen deze vragen en de maatschappelijke impact.

In dit vak analyseer je, op basis van complexe casussen, documentaires, en in gesprek met cultureel en maatschappelijke organisaties, een aantal thema's die de diversiteit in een grootstedelijke context beïnvloeden. Bijvoorbeeld etniciteit, gender, religie en sociaaleconomische status. Tijdens de werkcolleges wordt aandacht besteed aan hoe diversiteitsvraagstukken zich aantonen in het CMV werkveld. Het gaat over het begrijpen van de complexiteit van diversiteit en de opdracht, die de professionele CMV'er heeft in het creëren van inclusieve omgevingen waarin kinderen, jongeren en ouderen een plaats hebben.

Bij het vak Educatie verdiep je je in diverse theorieën en visies over leren. Je eigen interesses en vraagstellingen zijn hierbij leidraad en die werk je verder uit. In onze kennissamenleving gaat het niet alleen om arbeid, maar veel breder om het verbeteren van creatieve vermogens om tot oplossingen van allerlei vraagstukken te komen. Je leert bij dit vak hoe je mensen ondersteunt bij breder denken. Denk bijvoorbeeld aan het leren inleven in anderen, samenleven, jezelf beter leren kennen en leren om te leren.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 18 juli 2017