Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

Culturele en Maatschappelijke vorming

Deze opleiding biedt studenten 20 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is.

Onder contacttijd vallen onder meer hoor-en werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding. De contacturen zijn slechts een deel van de tijd die je aan je studie besteedt.

Zelfstudie-uren

Naast de contacturen besteed je ca. 20 uren alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoek, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie. In het eerste studiejaar sturen de docenten zowel de inhoud als de manier waarop je leert. Later wordt er steeds meer een beroep op je zelfstandigheid gedaan.  

  • 240 studiepunten, verdeeld over vier jaar.
  • Elk studiejaar kun je 30 studiepunten behalen voor de lesprogramma’s en 30 studiepunten voor het werken in de praktijk. 
  • Er is geen avond- of weekendonderwijs. 
  • Eén studiepunt staat voor 28 uur studietijd.
  • In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 2 september 2016