Hogeschool van Amsterdam

Culturele en Maatschappelijke Vorming

Bachelor, deeltijd

Je kiest voor de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) omdat je wilt bijdragen aan een betere wereld. Een wereld waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen en waar rechtvaardigheid, diversiteit en creativiteit centraal staan. Iedereen draagt vanuit zijn eigen kracht bij aan een rechtvaardige samenleving.

Als CMV’er leg je jouw eigen bouwsteen voor een betere wereld. Daarmee ben je deel van een lange geschiedenis van ondernemende sociale idealisten. Van de oprichters van de eerste openbare bibliotheken en sociale ondernemingen tot de initiatiefnemers van jongerenwerk en community art.

Je vindt bij ons de kennis, vaardigheden en instrumenten waarmee je een bijdrage levert aan een betere wereld. Denk bijvoorbeeld aan veranderkunde en ondernemen. Je leert kritisch denken en creëert je eigen visie op belangrijke maatschappelijke vraagstukken in jouw verbindende rol als sociaal ondernemer.

Lees meer

Deze opleiding biedt studenten 20 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is. Onder contacttijd vallen onder meer hoor-en werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding. De contacturen zijn slechts een deel van de tijd die je aan je studie besteedt. Naast de contacturen besteed je ca. 20 uren alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoek, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie.

Lees meer

Je wordt dankzij de opleiding CMV zelf een pionier in de wereld van cultuur en sociaal ondernemen. Want juist jij werkt over de grenzen van sectoren heen en je gebruikt je netwerk slim. Je zet op het juiste moment je kennis in van veranderkunde, cultuur en ondernemen.

Lees meer

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je beschikt over een havo-, vwo-, of mbo-4-diploma.

Lees meer

Voor studiejaar 2016-2017 kun je je vanaf 1 oktober 2015 inschrijven aan de hand van het stappenplan inschrijven. Doe je verzoek tot inschrijving voor 1 augustus 2016. Een verplicht onderdeel van de inschrijving is de studiekeuzecheck.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht