Hogeschool van Amsterdam

Culturele en Maatschappelijke Vorming

Bachelor, deeltijd

Vanaf studiejaar 2019-2020 wordt de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) samengevoegd met de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) in de nieuwe opleiding Social Work.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht