Hogeschool van Amsterdam

Verder studeren

Communication and Multimedia Design

Je kunt na je studie bij CMD ook een masteropleiding volgen aan een universiteit in binnen- of buitenland.

De hogescholen en universiteiten geven bij hun opleidingen aan of en onder welke voorwaarden je met jouw hbo-bachelor wordt toegelaten tot de master en of er aanvullende eisen gesteld worden. Bij doorstroom van een hbo-bachelor naar een wo-master is bijna altijd sprake van een doorstroom- en schakelprogramma.

Vanaf september 2017 biedt CMD zelf ook een master aan, Master Digital Design. Meer informatie over doorstroom en toelatingseisen is hier te vinden: www.amsterdamuas.com/mdd

CMD - verder studeren
Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 21 september 2017