Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Communication and Multimedia Design

In het eerste jaar doe je kennis en beroepsvaardigheden op die je helpen je te ontwikkelen tot een ontwerper van interactieve digitale media. Je leert actuele praktijkopdrachten te bekijken vanuit het oogpunt van de gebruiker, de producent en de consument. Je maakt ontwerpdocumenten voor digitale applicaties, projectplanningen en begrotingen. Je werkt samen met mensen uit de verschillende interactieve mediadisciplines, zoals visuele communicatie, interaction design en development. Je verdiept of verbreedt je kennis in het tweede en derde jaar en in het vierde jaar studeer je af. 

Let op: met ingang van studiejaar 2017-2018 is de eerste helft van het derde jaar vernieuwd. Dit wordt binnenkort op deze pagina aangepast. Wil je hier alvast meer over weten? Kijk dan op de intranetpagina van CMD, Moodle.

Studie Loopbaan Coaching (SLC)

Een studieloopbaancoach is een CMD-docent die studenten coacht gedurende zijn studieloopbaan. De Studie Loopbaan Coaching sluit aan bij de zogenaamde pijlers van de opleiding CMD: competentiegericht, vakgericht, projectgericht en interdisciplinair. Dat betekent dat de coaching gericht is op:

  • de student die zijn competenties verwerft;
  • het beroep van de CMD’er in de toekomst;
  • projecten (teamwork en projectmanagement);
  • interdisciplinair werken (samenwerken met andere vakgebieden).

CMD-studenten dienen over een juiste mindset te beschikken om op bovenstaande manier te leren werken: pro-actief, verantwoordelijk, innovatief, flexibel en het beste werk willen leveren. Het SLC-traject staat in dienst van de verwerving van deze mindset en de juiste competenties.

Studieloopbaanbegeleiders zijn in de eerste plaats coaches die begrip en onbegrip kunnen tonen en studenten een spiegel voorhouden zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Reflectie op de eigen ontwikkeling staat centraal. Elke CMD-student krijgt vier jaar een studieloopbaancoach naast zich die hem helpt zich optimaal te ontwikkelen tot een authentiek en volwassen CMD’er die startbekwaam is aan het eind van de studie en zijn werkzame leven invulling kan geven.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 13 oktober 2017