Hogeschool van Amsterdam

Jaar 4: afronding profilering en afstuderen

In het vierde jaar werk je geheel zelfstandig en zoveel mogelijk in samenwerking met ontwerpbureaus en -agencies en in-house ontwerpafdelingen. Je verdiept je kennis en vaardigheden in je stage.

Het tweede semester is de afstudeerfase. Je doet een afstudeerproject, waarbij je aantoont dat je startende ontwerper bent en beschikt over alle CMD-competenties op bachelor niveau.
Je levert een ontwerp op met bijbehorende beroepsproducten en je maakt geheel zelfstandig een passend prototype.

Ter onderbouwing van je ontwerpkeuze maak je gebruik van ontwerponderzoek zoals je geleerd hebt bij CMD.
Wekelijks kom je samen met een aantal medestudenten om je vorderingen te bespreken. Je afstudeerbegeleider ondersteunt je in het gehele afstudeertraject.

De studie sluit je af met een afstudeersessie, waarin je je afstudeerproject presenteert en je ontwerpkeuzes verdedigt. In deze sessie presenteer je jezelf als een startende, beroepsbekwame ontwerper.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 25 januari 2019