Hogeschool van Amsterdam

Jaar 4: afstudeerfase

In je vierde jaar werk je heel zelfstandig en zo veel mogelijk in samenwerking met de beroepspraktijk. Je verdiept je kennis en vaardigheden in je afstudeerstage en vervolgens met een afstudeerproject. Als afstudeerproject onderzoek je hoe je een product kunt verbeteren of vernieuwen; daarvoor maak je ook een prototype. Dat doe je aan de hand van een onderwerp uit de beroepspraktijk, waarover jij een visie hebt ontwikkeld.

Je maakt gebruik van je onderzoeksvaardigheden die je bij CMD hebt geleerd en je doet verslag van je onderzoeksactiviteiten en verbetervoorstellen. Je komt wekelijks samen met een aantal medestudenten om je vorderingen te bespreken. Je afstudeerbegeleider ondersteunt je in het gehele afstudeertraject.

Je sluit je studie af met een afstudeersessie, waarin je je afstudeerproject presenteert. In deze sessie presenteer je jezelf als een startend, beroepsbekwame ontwerper in interactieve en digitale media.

CMD afstudeerjaar
Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 10 november 2017