Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2 en 3: verdiepingsfase

Het tweede en het derde jaar van de opleiding heet de verdiepingsfase. In deze fase volg je zowel kernvakken als profileringsvakken waarin jij je verder wilt verdiepen en/of verbreden. Voorbeelden van kernvakken uit het tweede jaar zijn Vormgeving, Design Patterns en Ontwerponderzoek. Voorbeelden van profileringsvakken uit het tweede jaar zijn Online Marketing, Storytelling en Culture Mapping.

Ook werk je in deze studiejaren in teamverband aan een praktijkopdracht voor een externe organisatie of bedrijf. Dit projectwerk geeft je de kans om je kennis en beroepsvaardigheden in de praktijk te brengen. In een multidisciplinair team met medestudenten werk je aan beroepsproducten en een eindproduct.

In het tweede studiejaar werk je veel in projecten samen met medestudenten. Naast een aantal kernprojecten (Web en Beyond) kun je ook kiezen voor type projecten (technisch, visueel, interactie of internationaal). In het derde jaar werk je opnieuw aan een project voor een bestaande opdrachtgever. Samen met je team ontwerp je een digitaal media product dat het probleem van de opdrachtgever oplost.

Jaar 2

CMD verdieping 1

Jaar 3

CMD verdieping 2

Naast de vakken en projecten loop je in de verdiepingsfase een stage en volg je een minor. 

Minor 

In het tweede of derde jaar volg je een minor. Dit is een keuzeprogramma van een half jaar waarmee je je kennis kunt verbreden of verdiepen. Je kunt een minor van de opleiding kiezen, bijvoorbeeld User Experience Design of Game Design. Je hebt ook de mogelijkheid een minor te volgen van een andere (HvA-)opleiding.

Kijk voor meer informatie en aanmeldvoorwaarden op de pagina over minoren

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 21 september 2017