Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

Communication and Multimedia Design

Contacttijd

De contacttijd bij Communication and Multimedia Design (CMD) bestaat uit hoor- en werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding. Het aantal contacturen in het eerste jaar is 16. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten. De contacturen zijn slechts een deel van de tijd die je aan je studie besteedt. In totaal ben je per week zo'n 40 uur met je studie bezig.

Zelfstudie-uren

Naast de contacttijd besteed je ca. 24 uren met medestudenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie. In het begin van het studiejaar sturen de docenten zowel de inhoud als de manier waarop je leert. Later in het jaar wordt er steeds meer een beroep op je zelfstandigheid gedaan. 

Doorstromen naar het tweede studiejaar

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent. 

Meer informatie over BSA vind je op de pagina Bindend studieadvies

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 20 juli 2018