Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

Communication and Multimedia Design

De opleiding CMD biedt studenten 16 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur wordt uitgedrukt in onderwijsuren van 50 minuten.

Onder contacttijd vallen onder meer hoor- en werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding. De contacturen zijn slechts een deel van de tijd die je aan je studie besteedt. In totaal ben je per week zo'n 40 uur met je studie bezig.

Zelfstudie-uren

Naast de contacturen ga je ongeveer 24 uur per week alleen of met medestudenten aan de slag met projecten en onderzoek, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie. In het begin van het studiejaar sturen de docenten zowel de inhoud als de manier waarop je leert. Later in het jaar wordt er steeds meer een beroep op je zelfstandigheid gedaan.

Doorstromen naar het tweede studiejaar

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent. 

Meer informatie over BSA vind je op de pagina bindend studieadvies

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 21 september 2017