Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

Communicatie deeltijd

Deze opleiding biedt studenten 8 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Onder contacttijd vallen onder meer hoor- en werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding. De lessen vinden plaats op vrijdag (de hele dag).

Zelfstudie-uren

Naast de contacturen besteed je ongeveer 32 uur per week aan het verwerven van voor de studie relevante kennis en vaardigheden tijdens het werk en in praktijkopdrachten, onderzoek en zelfstudie (voorbereiding lessen en tentamens) waarbij geen docent of begeleider aanwezig is. Bij deze deeltijdstudie is het goed mogelijk om studie- en werkuren te combineren. De verdeling van de studie- en werkuren verschilt per student, studievoortgang en baan.

Doorstromen naar het tweede jaar 

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent. Meer informatie over BSA vind je op de pagina Bindend Studieadvies (BSA)

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 10 september 2017