Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen. Kijk hiervoor in het onderstaande schema.

Als je een havo- of vwo-diploma hebt, gelden vooropleidingseisen op basis van je profiel of vakkenpakket. In het schema hieronder staan de aanvullende eisen:

Aanvullende eisen
  Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid Economie en Maatschappij Cultuur en Maatschappij
Havo Geen aanvullende eisen Geen aanvullende eisen Geen aanvullende eisen M&O of Economie Wiskunde A of B
Vwo Geen aanvullende eisen Geen aanvullende eisen Geen aanvullende eisen M&O of Economie

Heb je je havo-diploma behaald vóór 2009 of je vwo-diploma vóór 2010, dan bepaalt de opleidingsmanager van de opleiding of je voldoet aan de toelatingseisen.

Bij een aantal profielen hebben wij een advies om de kans op succesvolle afronding van deze opleiding te vergroten:

  • Leerlingen met de profielen N&G, N&T en C&M (havo en vwo) adviseren wij M&O te kiezen, als jouw school die mogelijkheid biedt;
  • Leerlingen met het profiel C&M (havo) adviseren wij Wiskunde A te kiezen;
  • Leerlingen met het profiel E&M zijn zonder meer toelaatbaar, maar adviseren wij M&O erbij te kiezen.

Je kunt in principe met elke mbo-opleiding niveau 4 een hbo-opleiding starten. Let op! Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor  1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Voor meer informatie over toelating kun je contact opnemen met de afdeling Studievoorlichting, telefoon 020 - 599 5422 of e-mail:  studievoorlichting@hva.nl

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek.

Als je aangemeld bent via studielink kun je het diploma en overige benodigde documenten naar de studentenadministratie van de opleiding sturen. Kijk  hier voor de gegevens van de studentenadministratie van jouw opleiding. Er word door de opleiding dan een waarderingsverzoek voor je ingediend bij de diplomawaardeerders van het International Office van Studentenzaken. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is dat van het Nederlands Staatsexamen Nederlands als tweede taal NT2 programma II alle vier de onderdelen. Kijk  hier voor informatie over diplomawaarderen en de benodigde documenten.

Voorbereidende cursussen

De HvA biedt de mogelijkheid om vakken (waarin je eindexamen hebt gedaan) bij te spijkeren of om vakken te volgen waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze. Meer informatie over deze mogelijkheden vind je hier.

Heb je binnen of buiten de HvA een (vergelijkbare) opleiding gevolgd op bachelor niveau en wil je je inschrijven voor een hoger jaar? Op deze pagina lees je welke acties je moet ondernemen om in de hoofdfase.

  1. Doe een inschrijfverzoek tot 15 augustus 2018

Je schrijft je in via Studielink en geef aan dat je wilt studeren in de hoofdfase. De Centrale Studenten Administratie informeert je binnen enkele werkdagen of je aanvraag wordt gehonoreerd, wordt afgewezen of dat je een verzoek moet indienen bij de examencommissie.

           2. Beoordeling examencommissie

Als de examencommissie je toelating moet beoordelen, dien je aansluitend een verzoek in

waarbij je meestuurt:

  • een gewaarmerkte cijferlijst
  • een verklaring propedeuse


Wat is een gewaarmerkte cijferlijst?

Een gewaarmerkte cijferlijst is voorzien van een stempel, handtekening en datum van een bevoegde medewerker van de onderwijsinstelling waar je de betreffende resultaten behaald hebt. Een uitdraai van je resultaten uit het is niet voldoende.

Wat is een verklaring propedeuse behaald?

Een verklaring propedeuse behaald is een verklaring die wordt afgegeven door de examencommissie van je huidige opleiding (veel examencommissies hanteren een behandeltermijn van 2-6 weken).

Voorlopig besluit – definitief besluit aan de hand van diploma

Let op! Op basis van de gewaarmerkte cijferlijst en je verklaring propedeuse neemt de examencommissie een voorlopig besluit. Het definitieve besluit wordt vastgesteld aan de hand van je diploma of propedeuse certificaat. Een kopie van je diploma of propedeuse certificaat verstuur je voor 1 oktober aan de examencommissie. Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Tot wanneer kan ik mijn verzoek indienen?

Indien je voor 1 juli 2018 een verzoek tot toelating indient, ontvang je voor 21 juli 2018 het besluit van de examencommissie. Verzoeken die na 1 juli binnenkomen, worden i.v.m. de zomervakantie, verwerkt vanaf 20 augustus 2018.

Wanneer ontvang ik het besluit van de examencommissie?

Verzoek voor 1 juli 2018 ingediend? Je ontvangt uiterlijk 20 juli 2018 het besluit. Verzoeken die na 1 juli binnenkomen, worden i.v.m. de zomervakantie, verwerkt vanaf 20 augustus 2018. Houd rekening met een verwerkingstijd van 4-6 weken. Dit betekent dat je dan bij aanvang van het studiejaar 2018-2019 mogelijk nog geen uitspraak hebt over je toelating.

Ik wil vrijstellingen aanvragen. Kan dat?

In de brief met het besluit van de examencommissie over je toelating in de hoofdfase staat meer informatie over het aanvragen van vrijstellingen.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 18 juni 2018