Hogeschool van Amsterdam

Vrijstellingen

Commerciële Economie Deeltijd

Bij Commerciële Economie Deeltijd hebben we veel oog voor wat jij al in huis hebt. Je studieprogramma wordt daarom samengesteld op basis van wat je al weet of kunt. Zo kun je vrijstellingen krijgen op basis van eerder behaalde studiepunten en diploma’s, of door het verzilveren van je werkervaring (EVC). Met deze twee mogelijkheden kun je de studie dus versnellen. Uiteindelijk bepaalt de examencommissie per individu of er sprake kan zijn van vrijstelling.

Heb je al eens eerder een opleiding gevolgd of een certificaat behaald? Dan kun je bij onze examencommissie om vrijstelling vragen. Als je in september met de studie start, moet je verzoek 1 augustus binnen zijn. Als je in februari start, dan is de deadline 1 januari.

Stuur je verzoek via het vrijstellingsformulier per e-mail (Excie.mst@hva.nl) naar de examencommissie. Denk eraan om scans van je diploma's of certificaten én een gewaarmerkte cijferlijst mee te sturen.

De examencommissie Deeltijd verstrekt alleen vrijstellingen voor volledige semesters, vrijstelling voor een gedeelte van het semester is niet mogelijk. Houd rekening met een verwerkingstijd van 4-8 weken. Voor vragen kun je contact opnemen via deeltijd.economie@hva.nl

Heb je al veel werkervaring? Die kun je bij ons verzilveren. Je doet een assessment om vast te stellen wat je al kunt en wat nog nodig is om het hbo-bachelordiploma te behalen. Deze procedure heet EVC: het Erkennen van in de praktijk Verworven Competenties.

Voor alle deeltijdstudies van de faculteit Business en Economie is deze procedure mogelijk. Als je veel werkervaring hebt, is deze procedure echt de moeite waard. De EVC-procedure moet vóór de start van je studie afgerond zijn. 

Alle informatie over de EVC-procedure vind je op de website van het HvA EVC Centrum

Heb je van onze Examencommissie vrijstelling ontvangen voor onderdelen van je studie? Dan kun je via je studiebegeleider een verzoek indienen om vrijgesteld te worden voor de verplichte studiekeuzecheck. Neem hiervoor contact op via deeltijd.economie@hva.nl en stuur een kopie van je vrijstellingen mee.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 26 juli 2017