Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 1 en 2

Commerciële Economie Deeltijd

De studie bestaat uit acht semesters die elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden. Als je de semesters parallel volgt, kun je de studie versneld afronden. Op deze pagina vind je een gangbare invulling van het studieprogramma voor de eerste twee jaar.

JAAR 1

Dit jaar staat in het teken van Marketing Basics & Sustainability. Je maakt kennis met alle activiteiten die een organisatie in staat stellen, om in te spelen op de wensen en behoeften van haar afnemers en om haar marktpositie te versterken. Ook leer je het verband kennen tussen het vakgebied en de verschillende economische en management disciplines.

Een ander thema in het eerste jaar is Marktonderzoek. We leren je hoe je zo een onderzoek opzet en uitvoert, hoe je onderzoeksresultaten op waarde schat en vervolgens gebruikt om marketingvraagstukken uit de praktijk op te lossen.

Resultaten na het eerste jaar

  • Presentatie over merk
  • Businessplan voor nieuw merk
  • Marktonderzoeksrapport
  • Marketingplan
  • Nulmeting persoonlijke competentieontwikkeling

JAAR 2

Strategische Marketing en Management staat samen met Sales Inkoop en Finance centraal in het tweede jaar van de opleiding. Je maakt een sales- en accountplan en leert begrotingen opstellen en presenteren.

Ook leer je strategisch plannen. Door praktijkvoorbeelden en gastcolleges, krijg je inzicht in de manier waarop organisaties op het hoogste niveau bestuurd worden. In teamverband schrijf je een strategisch marketingplan voor een bestaand nationaal bedrijf.

Resultaten na het tweede jaar

  • Salesplan
  • Offerte en accountplan
  • Strategisch marketingplan
  • Interculturele live-case 

Lees meer over een mogelijke invulling van het studieprogramma. Of bekijk het volledige studieprogramma in de studiegids.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 30 september 2017