Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

Commerciële Economie Deeltijd

Contacttijd

Een studiejaar telt 42 lesweken, waarbij het totaal aantal studieuren per week 20 is. De contacttijd bij de opleiding bestaat uit colleges, trainingen en practica. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 6. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten. 

Dit is inclusief college-uren en het verplichte programma BEC English Vantage. Het programma bestaat in totaal uit 14 colleges van 3 uur per week, die je parallel volgt aan de colleges van de reguliere semesters.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ca. 14 uren alleen of met mede- studenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie.
Naast de uren thuis, besteed je een significant deel van de zelfstudie-uren op je werkplek aan voor de werkgever en opleiding relevante opdrachten, onderzoek en voorbereiding van de lessen.

Collegedagen 

Een voordeel van onze deeltijdopleiding is dat je kunt kiezen op welke dagen je college volgt. Je kunt kiezen tussen dinsdag- en donderdagavond (18:40 - 22:00 uur) of de zaterdag (10:00 - 16:40 uur). Op de woensdagavond worden hertentamens en workshops in het kader van de Persoonlijke Professionalisering en afstuderen aangeboden.  

BSA-norm

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Meer informatie over de BSA-norm vind je hier.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 9 oktober 2017