Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en studiekeuzecheck

Civiele Techniek 3-jarig traject

Je kunt je niet meer inschrijven voor studiejaar 2017-2018. De uiterste inschrijfdeadline was 1 mei. Voor studenten die huidig studiejaar bij een andere opleiding van de HvA of een andere instelling (hogeschool of universiteit) studeren en willen (of moeten) switchen, geldt een uitzondering. En ook als je je voor 1 mei al had ingeschreven voor een andere opleiding, maar na 1 mei je studiekeuze wijzigt, mag je je nog inschrijven tot uiterlijk 15 augustus. Lees meer.  

Studiekeuzecheck

Tijdens de studiekeuzecheck ben je alvast voor een dag student. Ter voorbereiding op de dag maak je huiswerk. Op de dag zelf staat de wederzijdse kennismaking tussen jou en de opleiding centraal: Is het studieprogramma wat jij ervan verwacht en ben jij de student die past bij de opleiding Built Environment ?

 

De studiekeuzecheck vindt plaats op:

 • 3 april 2017 (inschrijving gesloten)
 • 26, 27 en 28 juni 2017 (inschrijving gesloten)
 • 3, 4 en 5 juli 2017 (inschrijving gesloten)

Studiekeuzecheck augustus

Op donderdag 24 augustus vindt voor de opleiding Built Environment nog één studiekeuzecheck plaats van 9.30 - 16.00 uur. Deelname aan deze studiekeuzecheck is alleen mogelijk als je:

 • als zittend student in het hoger onderwijs in 2017 een negatief bindend studieadvies krijgt (of hebt gekregen) voor je huidige opleiding;
 • in het studiejaar 2016-2017 ingeschreven bent geweest bij een andere opleiding van de HvA of een andere hogeschool/universiteit en wilt switchen naar Engineering.
 • al voor 1 mei 2017 een verzoek tot inschrijving hebt gedaan voor een andere opleiding in het hoger onderwijs, maar (na deelname aan de studiekeuzecheck bij die opleiding) je studiekeuze wilt wijzigen.

 

Voor de studiekeuzecheckdag krijg je huiswerk. Dat huiswerk dient als nadere kennismaking met de drie leerroutes en in het bijzonder met de voorkeursleerroute. Het programma van destudiekeuzecheckdag ziet er als volgt uit:

 • Ontvangstcollege van 30 minuten
 • Toets wiskunde van 60 minuten. Hier hoef je niets voor voor te bereiden. Je huidige wiskundekennis wordt vastgesteld.
 • 3 colleges van 30 minuten. Elke leerroute verzorgt 1 college.
 • Pauze
 • Een projectopdracht van 2,5 uur. Je werkt hieraan in een groepje van 6. Tijdens het project voer je ook een groepsgesprek onder leiding van een docent. Dat gesprek gaat over je motivatie, de huiswerkopdracht en het resultaat van je wiskundetoets.

Zonder deelname aan de studiekeuzecheck heb je geen toelatingsrecht tot de opleiding.

Na je verzoek tot inschrijving in Studielink ontvang je een e-mail met:

 • een inschrijfuitnodiging voor een van de studiekeuzecheckdata
 • een link naar een online vragenlijst
 • je HvA-ID: hiermee kun je inloggen op de Digitale Leer- en Werkomgeving (DLWO) waar je de huiswerkopdracht en de te bestuderen literatuur vindt.

Het huiswerk is een kennismaking met de drie leerroutes binnen de opleiding. Het is een zelfstudieopdracht waarin je je eigen woonomgeving beschrijft aan de hand van een aantal vragen die voor elke leerroute relevant is.

Binnen twee weken na deelname ontvang je een studiekeuzeadvies. Daarin geven we aan of de opleiding een passende keuze voor je is. Natuurlijk ga jij ook nadenken of je ervaring tijdens de studiekeuzecheck overeenkomt met je verwachtingen en of je deze opleiding echt wilt doen. Het advies is gebaseerd op de kwaliteit van het gemaakte huiswerk, de wiskundetoets en je motivatie voor de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 28 juni 2017