Hogeschool van Amsterdam

Jaar 4

Bouwtechnische Bedrijfskunde

Vierde jaar 

In de eerste helft van het vierde jaar kies je een minor. Een minor is een samenhangend keuzeprogramma van een half jaar. De minor heeft als doel je kennisgebied te verbreden of te verdiepen. Je kiest de minor waarmee jij je wilt profileren en je ambities kunt verwezenlijken. 

Bouwtechnische Bedrijfskunde heeft een eigen minor: Stedelijke vernieuwing en Duurzame Gebiedsontwikkeling. Kijk voor meer informatie bij  Minoren.

De tweede helft van het vierde jaar rond je je studie af met een afstudeeropdrachtin een afstudeeratelier binnen jouw afstudeerrichting. 

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 28 november 2016