Hogeschool van Amsterdam

Stages en projecten

Bouwkunde

Samen met medestudenten ga je tijdens projecten en tijdens de stage aan de slag met creatieve oplossingen voor vraagstukken uit de praktijk. Doel: wat je geleerd hebt meteen toepassen en de praktijk goed leren kennen.

Tijdens projecten krijg je als projectteam een praktijksituatie voorgelegd waarbij jullie zelf de oplossingen voor de aangedragen problemen dienen te vinden. Er wordt een groot beroep gedaan op je creativiteit en samenwerkingsvermogen. Door het met elkaar bedenken van oplossingen en het raadplegen van vakliteratuur maak je je veel kennis eigen.

Studenten Bouwkunde hielden en houden zich ondermeer bezig met de volgende projecten:

Historische gebouwen

Het ontwerp van de herbestemming en uitbreiding van twee regulateurgebouwen op het Nuonterrein in Amsterdam. Deze historische gebouwen krijgen de bestemming van wijkcentrum in een nieuwe woonwijk.

Woningbouwproject 

De voorbereiding van de uitvoering van een middelgroot woningbouwproject in Almere. Op basis van tekeningen en een omschrijving van een gerealiseerd gebouw wordt het gehele project voorbereid in uitvoeringsplanningen, begrotingen, maatvoeringsplannen en het bepalen van werkmethoden.

Voorbeelden afstudeerprojecten:

  • Energieneutraal bouwen in Suriname
  • Ondergronds bouwen
  • Prefabriceren van gebouwonderdelen

 

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 20 september 2016