Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Bestuurskunde

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Voor de opleiding Bestuurskunde gelden aanvullende eisen. Kijk hiervoor in onderstaand schema.

Let op! Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Aanvullende eisen voor havo en vwo:

  Natuur & Techniek Natuur & Gezondheid Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij 
Havo Economie Economie nvt Economie
Vwo Economie Economie nvt Economie

 

Wanneer je niet beschikt over het juiste diploma dien je zelf je economiedeficiëntie op te lossen via bijvoorbeeld privé instituten of avondonderwijs. Informeer ook bij je middelbare school naar de mogelijkheden. Ook kan je een Deficiëntietoets Economie doen die wordt aangeboden door de opleiding (zie hieronder).

De opleiding biedt géén voorbereidende cursus op de deficiëntie Economie maar alleen een toets. De toets vindt plaats op dinsdag 13 juni 2017. Voor deze toets moet je je zelfstandig voorbereiden met behulp van onderstaande boeken. De opleiding biedt een instructiecollege aan op donderdag 1 juni 2017 ter ondersteuning en stimulans. Indien je gebruik wilt maken van dit college moet je je aanmelden bij Jolanda Hennipman-Wolters, j.wolters2@hva.nl

Tijd en locatie instructiecollege

Donderdag 1 juni, 14.30-16.10, Wibauthuis 11A14

Tijd en locatie toets

Dinsdag 13 juni, 15.00-16.40, Wibauthuis 04A10 of 04A14 (indeling volgt per mail voor 1 mei)

Verplichte literatuur

De volgende twee boeken zijn verplicht:

'De kern van de Economie' van dr. Arnold Heertje
HAVO Deel 1 bovenbouw bij uitgeverij Walburg Pers
ISBN: 9789462490062

Te bestuderen hoofdstukken:

  • Hoofdstuk 1
  • Hoofdstuk 2 paragraaf 2.1 t/m 2.8 en 2.16
  • Hoofdstuk 3 paragraaf 3.1 t/m 3.8 en 3.12 t/m 3.14
  • Hoofdstuk 4 paragraaf 4.1, 4.6, 4.8 en 4.9
  • Hoofdstuk 5 niet
  • Hoofdstuk 8 paragraaf 6.1 t/m 6.6
  • Hoofdstuk 7 paragraaf 7.6 t/m 7.17

'De kern van de Economie' van dr. Arnold Heertje
HAVO Deel 2 bovenbouw bij uitgeverij Walburg Pers
ISBN: 9789462490079

Te bestuderen hoofdstukken:

  • Hoofdstuk 8, 9 en 11 niet
  • Hoofdstuk 10
  • Hoofdstuk 12 paragraaf 12.1 t/m 12.11

Aanbevolen literatuur

Uitwerkingen van de opgaven in deel 1 en 2.

Toets

De deficiëntietoets Economie bestaat uit twee delen.

Deel 1

In dit deel van het examen wordt gevraagd naar kennis van de leerstof. Dit onderdeel bestaat uit vier open vragen en betreffen algemene en bedrijfseconomische onderwerpen zoals schaarste, welvaart, consumptie, productie, markten, concurrentie, werkloosheid en overheidsingrijpen. NB. Er worden tijdens het examen geen berekeningen gevraagd..

Deel 2

Dit onderdeel betreft een kort opstel, waarin je een gegeven vraagstuk behandelt en uitlegt aan de hand van een zelf gekozen voorbeeld. Het antwoord moet minimaal 200 woorden bedragen.

Heb je een buitenlands diploma, dan kun je de afdeling Studentenzaken vragen je diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma 2 (NT2). Meer informatie over de diplomawaardering vind je op hva.nl/diplomawaardering.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Lees verder

Instromen in de hoofdfase is mogelijk indien je in het bezit bent van een propedeuse getuigschrift van een Nederlandse of Belgische Bestuurskunde hbo of wo opleiding. Een intake-gesprek, waar mogelijke deficiënties besproken worden, is onderdeel van de toelating. 

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 7 april 2017