Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Bestuurskunde

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Voor de opleiding Bestuurskunde gelden aanvullende eisen. Kijk hiervoor in het onderstaande schema.

Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Aanvullende eisen voor havo en vwo

  Natuur & Techniek Natuur & Gezondheid Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij 
Havo Economie Economie geen aanvullende eisen Economie
Vwo Economie Economie geen aanvullende eisen Economie

 

 

Wanneer je niet beschikt over het juiste diploma dien je zelf je economiedeficiëntie op te lossen via bijvoorbeeld privé instituten of avondonderwijs. Informeer ook bij je middelbare school naar de mogelijkheden. Ook kan je een deficiëntietoets Economie doen die wordt aangeboden door de opleiding (zie hieronder).

De opleiding biedt géén voorbereidende cursus op de deficiëntie Economie maar alleen een toets. De toets vindt plaats op dinsdag 12 juni van 15.00-16.40 in het Wibauthuis, lokaal 03A46. Voor deze toets moet je je zelfstandig voorbereiden met behulp van onderstaande boeken. De opleiding biedt een instructiecollege aan op donderdag 31 mei van 14.30-16.10 in het Wibauthuis, lokaal 11A18 ter ondersteuning en stimulans. Wil je gebruik maken van dit college? Meld je dan aan bij Jolanda Hennipman-Wolters, j.wolters2@hva.nl.

Verplichte literatuur

De volgende twee boeken zijn verplicht:

'De kern van de Economie' van dr. Arnold Heertje HAVO Deel 1 bovenbouw bij uitgeverij Walburg Pers, ISBN: 9789462490062.

Te bestuderen hoofdstukken:

 • Hoofdstuk 1
 • Hoofdstuk 2 paragraaf 2.1 t/m 2.8 en 2.16
 • Hoofdstuk 3 paragraaf 3.1 t/m 3.7 en 3.9 t/m 3.11
 • Hoofdstuk 4 paragraaf 4.1, 4.6, 4.8 en 4.9
 • Hoofdstuk 5 niet
 • Hoofdstuk 6 paragraaf 6.1 t/m 6.6
 • Hoofdstuk 7 paragraaf 7.6 t/m 7.11 en 7.17

'De kern van de Economie' van dr. Arnold Heertje HAVO Deel 2 bovenbouw bij uitgeverij Walburg Pers, ISBN: 9789462490079.

Te bestuderen hoofdstukken:

 • Hoofdstuk 10
 • Hoofdstuk 12 paragraaf 12.1 t/m 12.4 en 12.10 t/m 12.12
 • 12.5 t/m 12.9 lezen

Aanbevolen literatuur

Uitwerkingen van de opgaven in deel 1 en 2.

Toets

De deficiëntietoets Economie bestaat uit twee delen.

 • Deel 1

In dit deel van het examen wordt gevraagd naar kennis van de leerstof. Dit onderdeel bestaat uit vier open vragen en gaat over algemene en bedrijfseconomische onderwerpen zoals schaarste, welvaart, consumptie, productie, markten, concurrentie, werkloosheid en overheidsingrijpen. NB. Er worden tijdens het examen geen berekeningen gevraagd.

 • Deel 2

Dit onderdeel is een kort opstel, waarin je een gegeven vraagstuk behandelt en uitlegt aan de hand van een zelf gekozen voorbeeld. Het antwoord moet minimaal 200 woorden bedragen.

Heb je een buitenlands diploma, dan kun je de afdeling Studentenzaken vragen je diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma 2 (NT2). Meer informatie over de diplomawaardering vind je op hva.nl/diplomawaardering.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Lees verder

Instromen in de hoofdfase is mogelijk indien je in het bezit bent van een propedeuse getuigschrift van een Nederlandse of Belgische Bestuurskunde hbo of wo opleiding. Een intake-gesprek, waar mogelijke deficiënties besproken worden, is onderdeel van de toelating.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 12 januari 2018