Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en studiekeuzecheck

Bestuurskunde

Je kunt je niet meer inschrijven voor studiejaar 2017-2018. De uiterste inschrijfdeadline was 1 mei. Voor studenten die huidig studiejaar bij een andere opleiding van de HvA of een andere instelling (hogeschool of universiteit) studeren en willen (of moeten) switchen, geldt een uitzondering. En ook als je je voor 1 mei al had ingeschreven voor een andere opleiding, maar na 1 mei je studiekeuze wijzigt, mag je je nog inschrijven tot uiterlijk 15 augustus. Lees meer.  

Tijdens de studiekeuzecheck ben je alvast voor een dag student. Je krijgt een realistisch beeld van het onderwijs en de inhoud van de opleiding die je wilt volgen. Bovendien maak je al kennis met docenten van de opleiding en je medestudenten.

De opleiding Bestuurskunde gaat over het oplossen van grootstedelijke vraagstukken. Daarvoor heb je theoretische kennis op het gebied van bestuurskunde, politicologie en overheidsfinanciën e.d. nodig. Deze vakken worden tijdens de studiekeuzecheck door jouw voorbereid en getentamineerd. In het project staat een maatschappelijk vraagstuk, openbaar vervoer, centraal die je op een bestuurskundige wijze gaat oplossen.

De studiekeuzecheck bestaat uit verschillende onderdelen.

12:45 – 13:00 uur  inloop
13:00 – 14:15 uur 3 x speedcolleges
14:15 – 14:45 uur toetsing
14:45 – 15:00 uur pauze
15:00 – 16:30 uur praktijkopdracht
16:30 – 17:00 uur gesprek (naar aanleiding van
studiekeuzeadvies)

 

De studiekeuzecheck vindt plaats op:

  • donderdag 24 augustus

Deelname aan de studiekeuzecheck op donderdag 24 augustus is alleen mogelijk als je:

  • als zittend student in het hoger onderwijs in 2017 een negatief bindend studieadvies krijgt (of hebt gekregen) voor je huidige opleiding;
  • in het studiejaar 2016-2017 ingeschreven bent geweest bij een andere opleiding van de HvA of een andere hogeschool/universiteit en wilt switchen naar Bestuurskunde;
  • al voor 1 mei 2017 een verzoek tot inschrijving hebt gedaan voor een andere opleiding in het hoger onderwijs, maar (na deelname aan de studiekeuzecheck bij die opleiding) je studiekeuze wilt wijzigen.

Je ontvangt een positief studiekeuzeadvies als je voor de meerkeuze theorietoets en de groepsopdracht beide een voldoende haalt. Als je voor een, of beide, toetsen een onvoldoende haalt volgt aansluitend aan de studiekeuzecheckdag een aanvullend gesprek. Je onderzoekt samen met een docent wat er fout is gegaan en of de opleiding Bestuurskunde wel of niet bij je past. Na dit gesprek volgt een negatief of positief advies. Bij een negatief advies raden we je aan om je studiekeuze te heroverwegen. Indien je besluit om je in te schrijven voor een andere opleiding, vergeet je dan niet uit te schrijven via Studielink voor de opleiding Bestuurskunde.

Studiekeuzeworkshop

Ontdek je tijdens je studiekeuzecheck dat de opleiding Bestuurskunde toch niet bij je past of heb je twijfels, dan kun je deelnemen aan een gratis studiekeuzeworkshop van 3 uur. In deze workshop ga je in een klein groepje en onder begeleiding van een studiekeuzecoach focus aanbrengen in je studiekeuzeproces. Je neemt je aanvankelijke studiekeuze onder de loep en maakt een studie- en beroepskeuzetest. Na afloop van de workshop heb je een actieplan met concrete stappen die je gaat zetten. Meer informatie over de studiekeuzeworkshop.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 18 juli 2017