Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en studiekeuzecheck

Bestuurskunde

Schrijf je in op uiterlijk 1 mei 2019 voor studiejaar 2019-2020. Gebruik hiervoor het stappenplan. Een verplicht onderdeel van je inschrijving is de studiekeuzecheck. Op studiekeuzecheck vind je alle informatie over regels en uitzonderingen.

Tijdens de studiekeuzecheck ben je alvast voor een dag student. Je krijgt een realistisch beeld van het onderwijs en de inhoud van de opleiding die je wilt volgen. Bovendien maak je al kennis met docenten van de opleiding en je medestudenten.

12:30 - 13:00 inloop
13:00 - 13:20 college Overheidsfinanciën
13:25 - 13:45 college Bestuurskunde
13:50 - 14:10 college Politicologie
14:15 - 14:45 theorietoets
14:45 - 15:00 pauze
15:00 - 16:30 praktijkopdracht

   

De studiekeuzecheck vindt plaats op:

  • donderdag 20 juni 2019 van 12.30 - 17.30 uur
  • donderdag 4 juli 2019 van 12.30 - 17.30 uur

Na inschrijving in Studielink ontvang je een uitnodiging van de HvA. Heb je deze niet ontvangen? Check je spam of neem contact op via hva.nl/vragenformulier.

Je ontvangt een positief studiekeuzeadvies als je voor de meerkeuze theorietoets en de groepsopdracht beide een voldoende haalt. Als je voor een, of beide, toetsen een onvoldoende haalt volgt aansluitend aan de studiekeuzecheckdag een aanvullend gesprek. Je onderzoekt samen met een docent wat er fout is gegaan en of de opleiding Bestuurskunde wel of niet bij je past. Na dit gesprek volgt een negatief of positief advies. Bij een negatief advies raden we je aan om je studiekeuze te heroverwegen. Indien je besluit om je in te schrijven voor een andere opleiding, vergeet je dan niet uit te schrijven via Studielink voor de opleiding Bestuurskunde.

Studiekeuzeworkshop

Ontdek je tijdens je studiekeuzecheck dat de opleiding Bestuurskunde toch niet bij je past of heb je twijfels, dan kun je deelnemen aan een gratis studiekeuzeworkshop van 3 uur. In deze workshop ga je in een klein groepje en onder begeleiding van een studiekeuzecoach focus aanbrengen in je studiekeuzeproces. Je neemt je aanvankelijke studiekeuze onder de loep en maakt een studie- en beroepskeuzetest. Na afloop van de workshop heb je een actieplan met concrete stappen die je gaat zetten. Meer informatie over de studiekeuzeworkshop.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 20 december 2018