Hogeschool van Amsterdam

Beroepsmogelijkheden

Bestuurskunde

Burgers, de politiek en de media, maar ook budgetten en Europese wetgeving bepalen de agenda van een bestuurskundige. Dit maakt Bestuurskunde een dynamisch vakgebied. Het werkveld van de bestuurskundige wordt continu beïnvloed door maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen.

De overheid is niet meer het enige sturende orgaan. Ook het bedrijfsleven, particuliere organisaties en burgers pakken maatschappelijke vraagstukken aan. Dit betekent een toename van publiek-private samenwerking. Burgers worden eerder betrokken bij beleid en hebben hier ook meer invloed op. Deze ontwikkeling verbreedt het werkveld en vraagt om bestuurskundigen die de diverse betrokken partijen overzien en hiermee kunnen (samen)werken.

Na je afstuderen ben je een bestuurskundige die werkt in een dynamische grootstedelijke context. Voorbeelden van beroepsrollen zijn:

 • procesbegeleider: je begeleidt een werkgever of opdrachtgever in de processen waarin je (vaak met anderen) zoekt naar antwoorden op maatschappelijke problemen;
 • manager/regisseur van processen, projecten, programma’s of netwerken: je geeft leiding aan processen en/of netwerken, gericht op oplossing van maatschappelijke problemen;
 • beleidsmedewerker of beleidsadviseur: je ontwikkelt beleid, voert dit uit en bewaakt en evalueert;
 • (praktijk)onderzoeker: je verricht beleidsgericht onderzoek.

De huidige arbeidsmarkt vraagt om bestuurskundigen die met meerdere specialisten kunnen samenwerken, verschillende belangen en standpunten met elkaar kunnen verbinden en sterk vanuit zowel een solide basiskennis als uit praktijkervaring kunnen werken. 

Mogelijke organisaties waarin je na de opleiding Bestuurskunde gaat werken zijn:

 • belangenorganisatie
 • gemeente/provincie
 • gezondheidsorganisatie
 • maatschappelijke organisatie
 • ministerie
 • non-profit organisatie
 • onderwijsbond
 • organisatieadviesbureau/consultancy
 • politie
 • woningcorporatie

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 12 juli 2018