Hogeschool van Amsterdam

Beroepsmogelijkheden

Bestuurskunde

Bestuurskunde is een dynamisch vakgebied waarbij de agenda wordt bepaald door burgers, de politiek en de media, maar ook door budgetten en Europese wetgeving. Het werkveld van de bestuurskundige wordt continu beïnvloed door maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen.

De overheid is tegenwoordig niet meer het enige sturende orgaan. Maatschappelijke vraagstukken worden aangepakt door tal van organisaties zoals het bedrijfsleven, particuliere organisaties en burgers. Dit betekent ook een toenemende mate van publiek-private samenwerking. Burgers worden eerder betrokken bij beleid en hebben hier ook meer invloed op. Deze ontwikkeling verbreedt het werkveld en vraagt om bestuurskundigen die het overzicht hebben over de diverse betrokken partijen en hiermee kunnen (samen)werken.

Na je afstuderen ben je een urban public professional, een bestuurskundige die werkt in een dynamische grootstedelijke context. Voorbeelden van beroepsrollen die je kunt vervullen zijn:

 • Procesbegeleider: je begeleidt een werkgever of opdrachtgever in de processen waarin je (vaak met anderen) zoekt naar antwoorden op maatschappelijke problemen.
 • Manager / regisseur van processen, projecten, programma’s of netwerken: je geeft leiding aan processen en/of netwerken, gericht op oplossing van maatschappelijke problemen.
 • Beleidsmedewerker of beleidsadviseur: je ontwikkelt beleid, voert dit uit en bewaakt en evalueert.
 • (Praktijk) onderzoeker: je verricht beleidsgericht onderzoek.

De huidige arbeidsmarkt vraagt om bestuurskundigen die met meerdere specialisten kunnen samenwerken, verschillende belangen en standpunten met elkaar kunnen verbinden en sterk vanuit zowel een solide basiskennis als uit praktijkervaring kunnen werken. 

Mogelijke werkvelden waarin je na de opleiding Bestuurskunde gaat werken zijn:

 • belangenorganisatie
 • gemeente / provincie
 • gezondheidsorganisatie
 • maatschappelijke organisatie
 • ministerie
 • non-profit organisatie
 • onderwijsbond
 • organisatieadviesbureau /consultancy
 • politie
 • woningcorporatie

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 30 augustus 2016