Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Bestuurskunde

Bestuurskunde is een vierjarige voltijd bacheloropleiding. Vanaf het begin van de opleiding maak je kennis met de praktijk via projectopdrachten in de praktijk. Studenten werken binnen de projecten in kleine groepen en worden hierin begeleid door betrokken en enthousiasmerende docenten. Het theorieonderwijs wordt gegeven in werkgroepen van 20 tot 30 studenten.

De theorie leer je tijdens de opleiding en geeft je een goede basis voor de projectopdrachten. Organisaties in Amsterdam zijn bij uitstek geschikt als opdrachtgever en de opleiding speelt zich dan ook gedeeltelijk af in de Amsterdamse wijken.

Wil je weten welke vakken er gegeven worden tijdens de opleiding? Kijk dan in de Studiegids.

Bestuurskunde is een competentiegerichte opleiding waarin theorie wordt verbonden met de beroepspraktijk. De opleiding is opgebouwd rondom actuele maatschappelijke vraagstukken. Je leert de juiste informatie en partijen te achterhalen die nodig zijn om een maatschappelijk probleem aan te pakken. Aan het eind van de opleiding ben je wegwijs in de politieke infrastructuren en weet je hoe je kunt samenwerken met de partijen die zijn betrokken bij stedelijke of regionale ontwikkeling. Je bent in staat om mee te denken over beleidsproblemen en weet hoe deze uitgevoerd en gemeten moeten worden.

Je maakt kennis met de vele werkterreinen en het veelzijdige vak van de bestuurskundige. Sociale, onderzoeks- en beroepsvaardigheden zijn essentieel: als bestuurskundige kun je je doel alleen bereiken in samenwerking met anderen.

Beleidsvorming

Beleidsvorming is een proces van agendavorming, voorbereiding, ontwerp, besluitvorming, implementatie en evaluatie. Het maken van beleid is een belangrijke taak van een bestuurskundige. In de opleiding leer je stap voor stap hoe je beleid kunt formuleren. Aan het eind van de opleiding ben je in staat om over een complex grootstedelijk vraagstuk een beleidsvoorstel te schrijven.

Interdisciplinaire aanpak

Je leert maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te bekijken: van de juridische, economische en bestuurlijke kant. Je krijgt inzicht in de manier waarop beslissingen tot stand komen en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen. Je leert ook welke partijen betrokken zijn bij ontwikkelingen in de stad en hoe je hiermee kunt samenwerken.

Tijdens de gehele opleiding Bestuurskunde voer je met medestudenten projectopdrachten in en rondom Amsterdam uit, in opdracht van opdrachtgevers uit de beroepspraktijk. De Hogeschool van Amsterdam heeft veel contacten met het werkveld dat continu concrete opdrachten aanlevert. Die opdrachten kunnen van de gemeente komen, maar ook bijvoorbeeld van maatschappelijke organisaties, adviesbureaus of belangenorganisaties.

Een projectcoach begeleidt je bij de uitvoering van de opdrachten, de projectcoaches zijn tevens docent bij de opleiding Bestuurskunde. Door de projectopdrachten kom je steeds in verschillende organisaties terecht en ervaar je zelf wat het werk van een bestuurskundige inhoudt. Je krijgt bovendien inzicht in je eigen interesses en leert in welk type organisatie jij het beste past.

Taal speelt een belangrijke rol tijdens je opleiding. Het is daarom belangrijk dat je goed Nederlands spreekt en schrijft en dat je vaardig bent in begrijpend lezen. Engels is ook belangrijk vanaf het eerste jaar. Als je moeite hebt met taal, dan biedt de HvA taalondersteuning aan.  Je kunt daar zelfstandig een afspraak mee maken of je laten adviseren door de studieadviseur.

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 21 juli 2016