Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek

Bestuurskunde

Tijdens de opleiding Bestuurskunde werk je op verschillende manieren aan onderzoeksvaardigheden voor praktijkgericht onderzoek. Een bestuurskundige duidt op systematische wijze maatschappelijk problemen en doet voorstellen voor beleidsverbeteringen. Zo ontwikkel je nieuwe inzichten en kennis over bestaande maatschappelijke vraagstukken. Onderzoek neemt dan ook een belangrijke plaats in bij de opleiding. Je leert kwesties die in de grootstedelijke actualiteit spelen te vertalen naar een onderzoeksvraag en hoe je een onderzoeksstrategie ontwikkelt die je helpt om de onderzoeksvraag te beantwoorden.  Ook leer je hoe je adviezen formuleert op basis van je onderzoek. Je ontwikkelt vaardigheden voor praktijkgericht onderzoek bij het vak beroeps- en onderzoeksvaardigheden, de projectopdrachten, je stage en uiteindelijk het afstuderen.

Het onderzoek van Maatschappij en Recht vindt plaats in het  Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie. Hier werken docenten en onderzoekers samen met onderwijs en beroepspraktijk aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Studenten werken mee aan het onderzoek of volgen een minor waarin de resultaten van het onderzoek worden gedeeld.

Voorbeeld

In opdracht van  het lectoraat Armoede en Participatie doen bestuurskunde studenten onderzoek naar financieel zelfredzaamheid onder jongeren.  Studenten onderzoeken of het huidige beleid effectief is en maken alternatief beleid op basis van ervaring van jongeren die tegen financiële problemen aanlopen. Dit verwerken de studenten in een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Bij het vak Beroeps- en Onderzoeksvaardigheden is aandacht voor onderzoeksmethoden (beschrijvende technieken en onderzoeksopzet), kwantitatieve data-analyse en het formuleren van het uiteindelijke beleidsadvies.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 18 juli 2016