Hogeschool van Amsterdam

Internationaal

Bestuurskunde

De opleiding Bestuurskunde richt zich vooral op grootstedelijke vraagstukken in de Amsterdamse metropoolregio. Deze vraagstukken doen zich uiteraard ook voor in soortgelijke regio’s in het buitenland.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit het bestaan van opleidingen als Public Management of Governance aan buitenlandse universiteiten en hogescholen. Er is ook steeds meer internationale samenwerking tussen overheden op het gebied van grootstedelijke vraagstukken. Als bestuurskundige is het belangrijk om deel te nemen aan de internationale discussies over deze vraagstukken. Kennis van internationale ontwikkelingen is daarbij belangrijk.

Aandacht voor internationalisering geeft jou de mogelijkheid voor ontplooiing. Het verbetert de beroepskwalificaties én je mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De opleiding Bestuurskunde stimuleert en ondersteunt het volgen van een deel van het studieprogramma in het buitenland.

STAGE/AFSTUDEREN IN HET BUITENLAND

In het derde jaar van je studie loop je een semester stage. Je functioneert dan als professional binnen een organisatie en voert een individuele (onderzoeks-) opdracht uit. Dat kan in Nederland, maar ook in het buitenland. Behalve een stage kun je ook in het vierde studiejaar een afstudeeropdracht in het buitenland uitvoeren.

Een stage/afstudeerperiode in het buitenland verdiept je studie en verrijkt je persoonlijkheid. Het levert meer op dan studiepunten alleen, zoals kennis van een andere taal en cultuur en internationale contacten.

Het vraagt echter ook om een goede voorbereiding, doorzettingsvermogen en tijd om zo’n stage of opdracht voor elkaar te krijgen. Als student ben je zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stage-/afstudeerplek. Daarnaast heb je goedkeuring nodig van de stagecommissie en examencommissie van Bestuurskunde.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 18 juli 2016