Hogeschool van Amsterdam

Titel en diploma

Bedrijfskunde MER

Na de succesvolle afronding van de opleiding Bedrijfskunde MER mag je je Bachelor of Business Administration noemen.

Deze opleiding is bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) bekend onder code 34139. De officiële naam van deze opleiding waaronder deze bekend is bij DUO is Bedrijfskunde MER, de zogeheten CROHO-naam. 

Meer informatie over de bachelortitel vind je hier.

Meer informatie over de CROHO-benamingen en de accreditatie van de opleiding kun je terugvinden op de website van de NVAO (de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie). 

Vragen?

Heb je nog vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met onze afdeling Studievoorlichting: tel. 020 595 1405 of via e-mail: studievoorlichting@hva.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 28 juni 2017