Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Bedrijfskunde MER Deeltijd

De vierjarige deeltijdopleiding Bedrijfskunde MER bestaat uit acht semesters van een half jaar. Tijdens de opleiding zijn de beroepspraktijk en het ontwikkelen van competenties, twee belangrijke uitgangspunten.

Studieopbouw

Bereid je voor op hoorcolleges, werkcolleges, projecten en zelfstudie. 

De studie bestaat uit acht semesters van elk een half jaar. Deze semesters kunnen afzonderlijk gevolgd worden. Door semesters parallel te volgen, kun je de studie versneld afronden. De eerste zes semesters, bestaan uit twee blokken van elk tien weken.

DE BEROEPSPRAKTIJK CENTRAAL: VANDAAG LEREN, MORGEN DOEN

De deeltijdopleiding Bedrijfskunde MER is een beroepsgerichte opleiding. Elk semester draait om een kerntaak uit de praktijk. De lessen worden gegeven door vakkundige docenten uit het bedrijfsleven en leren je een strategisch plan of implementatieplan schrijven, een veranderplan opstellen of een coachtraject ontwerpen. De kennis die je opdoet, kun je direct toepassen op je werkplek.

COMPETENTIEGERICHT ONDERWIJS

Om succesvol te zijn in een hbo-functie heb je naast kennis ook professionele vaardigheden nodig. Het oefenen en trainen van competenties komt daarom veelvuldig terug in colleges, workshops en projecten, maar ook op je werkplek en privé. Gedurende de hele studie ontwikkel je negen competenties

Nieuwsgierig naar een mogelijke invulling van het studiejaar? Lees hieronder meer over het programma en schrijf je in.

We scherpen de curricula voortdurend aan om ervoor te zorgen dat onze opleidingen goed aansluiten op de ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Om mee te kunnen veranderen en actueel te blijven, onderhouden we nauwe contacten met de onderwijsadviesraad. Dit is een uitgebreid netwerk van bedrijven, instellingen en onderzoeksinstituten. Uiteraard werken we uitsluitend met docenten uit de praktijk. Zij kennen de ontwikkelingen, sterker nog, ze staan er middenin. 

Kwaliteit gegarandeerd in drie stappen

  1. Om te garanderen dat de studenten van alle hogescholen hetzelfde niveau hebben en dezelfde inhoud krijgen, leggen hogescholen dit met elkaar vast in landelijke overleggen. In ‘opleidingsprofielen’ staat precies omschreven wat een  afgestudeerde van een bepaalde opleiding moet kennen en kunnen.
  2. De Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) beoordeelt iedere zes jaar de onderwijskwaliteit van de opleidingen aan de Hogeschool van Amsterdam.
  3. De Hogeschool van Amsterdam is aangesloten bij de Vereniging Hogescholen. Deze vereniging maakt landelijke afspraken met hogescholen over de onderwijskwaliteit.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 21 juni 2017