Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 2 en 3

Bedrijfskunde MER Deeltijd

Het ontwikkelen van competenties speelt ook in het tweede en derde jaar een belangrijke rol. Per semester besteed je aandacht aan een kerntaak uit de beroepspraktijk.

Hieronder en in de studiegids lees je meer over het studieprogramma.

Tegenwoordig gaan ontwikkelingen en veranderingen in bedrijven razendsnel en daardoor wordt van organisaties een grote wendbaarheid gevraagd.

Je leert in dit semester aangepaste planningen te maken in een bedrijfskundige context en leert daarnaast hoe je hierin op processen en mensen kunt sturen.

Daarvoor is het belangrijk dat je bedrijfsgegevens goed weet te analyseren. Je leert knelpunten tijdig te herkennen en benoemen en weet hoe je voorstellen kunt doen om de operationele (HR-) processen te verbeteren.

Resultaat na dit semester:

  • Een verbeterplan voor de processen van je organisatie en een daarbij passende visie op de succesvolle inzet van medewerkers

Reacties van studenten op dit semester:

'‘Een van de betere docenten die ik ooit heb meegemaakt. Erg veel persoonlijke aandacht voor de studenten, oprecht geïnteresseerd en weet hierbij het uiterste uit de studenten te halen. De docent beschikt bovendien over enorm veel kennis, zowel theorie als uit de praktijk.’'

‘'De colleges hadden veel interactie en veel voorbeelden uit de praktijk. Dit maakte de stof levendig. Het maken van het jaarplan is zeer leerzaam, doordat je hierbij de behandelde tools concreet gaat toepassen.’'

Finance is een belangrijk onderdeel binnen de bedrijfskunde. Het raakt alle afdelingen, functies en processen. Een goed ingerichte financiële kolom versterkt het bedrijf en zorgt dat het gezond blijft.

In semester vier wordt aandacht besteed aan die financiële kolom, met het ondernemersrisico als centraal thema. Je leert wat er in de financiële kolom gebeurt en dat een goed georganiseerde financiële kolom een belangrijke basis is voor het beheersen van ondernemersrisico.  

Resultaten na dit semester:

  • Een financieel bedrijfskundig rapport
  • Een presentatie over het financieel bedrijfskundig rapport

Reacties van studenten op dit semester:

 ''De docenten brengen een schat aan praktijkervaring mee, waarbij het verhaal minstens zo belangrijk is als de cijfers.’'

Dit nieuwe semester (september 2017) bestaat uit twee programma’s van elk 10 weken

Blok 1: Procesoptimalisatie

De student doet een actieonderzoek waarbij in een praktijksituatie een proces wordt verbeterd. De student maakt een verslag waarin zowel het proces als de resultaten worden weergegeven. Doel is om de quick-wins direct te implementeren in de praktijk.

Vervolgens maakt de student een advies aan het management waarin de resultaten van het actieonderzoek worden vertaald naar een advies met een onderbouwde business case. In een adviesgesprek adviseert de student het management over de beoogde procesverbetering en de kosten/baten daarvan. Doel is om goedkeuring te krijgen voor de voorgestelde investering.

Een door de student te kiezen proces dient vervolgens te worden uitgewerkt van processchema tot aan een werkinstructie waarin het proces per stap wordt uitgewerkt. Hierin speciale aandacht voor input, output en procesbeheersing. Het toetsproduct is een document dat voor een buitenstaander (nieuwe medewerker) dermate helder is dat deze zonder al te veel moeite dit proces zou moeten kunnen uitvoeren.

Blok 2: Bestuurlijke informatievoorziening

De student ontwerpt een management dashboard voor de eigen organisatie, en maakt een (functioneel) ontwerp en advies voor de automatisering van een proces. Denk hierbij aan procesautomatisering, workflow, robotisering. Alternatieven moeten worden overwogen en een advies moet worden uitgebracht, inclusief business case. De toets is een verslag van een ontwerpproces en bevat een adviesnota voor besluitvorming.

In dit laatste semester voor het afstuderen, laat je zien dat je in de beroepspraktijk professioneel kunt omgaan met complexe vraagstukken. Je analyseert waar je als organisatie op langere termijn heen wilt en ontwerpt een aanpak hoe daar te komen.

Als strateeg en veranderaar licht je de hele organisatie door. Je ontwikkelt je onderzoeksvaardigheden door de verandercapaciteit van je organisatie te onderzoeken. Hiervoor leer je actuele modellen en theorieën die je direct kunt toepassen.

Resultaten na dit semester:

  • Een strategisch plan voor de hele organisatie 
  • Een veranderplan om de strategische doelen te realiseren

Reacties van studenten op dit semester:

 ‘'Dit semester werd verzorgd door een inhoudelijk zeer deskundige docent, die geen pasklare antwoorden geeft, maar studenten zelf laat nadenken. Hierdoor werd ik echt uitgedaagd in het zoeken naar (andere) wegen die tot een oplossing leiden.’'

‘'Hoe hoger de berg is, hoe groter de voldoening als hij eindelijk beklommen is: dat is van toepassing op dit semester.’'

 ‘'Gezien de vele reorganisaties op dit moment, is het onderwerp ‘veranderen’ zeer actueel. Met de opgedane kennis en nieuwe inzichten, ben ik optimaal voorbereid op het schrijven van meerdere veranderplannen waarvoor ik ben gevraagd.’'

 

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 21 april 2017