Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma Jaar 1

Bedrijfskunde MER Deeltijd

Parallel aan de vakinhoudelijke semesters, werk je vanaf de start aan je competenties. Je ontwikkelt je resultaatgerichtheid, je innovatieve vermogen of je ondernemend gedrag.

Verder leer je hoe je als multidisciplinair team kunt samenwerken en het management het beste adviseert.

Hieronder en in de studiegids lees je meer over het studieprogramma.

Je maakt kennis met de werkwijze van een organisatie, door onderzoek en observatie. Je houdt interviews, leest rapporten en verslagen.

Voor het maken van een organisatiebeschrijving, breng je stapsgewijs de organisatie waar je werkt in kaart. Tijdens werkcolleges bespreek je je vorderingen en aanpak met je docent en medestudenten.

Ondertussen volg je colleges over marketing, finance, ICT en procesmanagement. Dit helpt je bij het maken van een organisatiediagnose, met daarin een onderbouwd oordeel over de kwaliteit van de door jou onderzochte organisatie.

In dit eerste semester besteden we veel aandacht aan studievaardigheden, onderzoeksvaardigheden en persoonlijke professionaliteit

Resultaten na dit semester:

  • Een organisatiebeschrijving
  • Een organisatiediagnose

Reacties van studenten op dit semester:

‘'Hoewel we pas vier weken bezig zijn, heb ik nu al een totaal andere kijk op mijn organisatie gekregen.'’

'‘In het begin vroeg ik me af waarom ik de organisatie moest beschrijven waarin ik dagelijks rondloop. Maar achteraf zie ik dat er veel dingen zijn waar ik nooit aandacht voor had en was het enorm leerzaam.’'

Het zijn vooral de kwaliteiten van mensen die een organisatie succesvol maken. Maar hoe organiseer en motiveer je deze mensen?

Deze vragen worden tijdens dit semester vanuit het perspectief ‘leidinggeven’ en ‘human resource management’ behandeld. Verder ontwikkel je een eigen visie hierop. Je leert hoe je diverse rollen eigen kan maken en hoe je kan reflecteren op je handelen als professional.

Daarnaast krijg je theorie en training in leidinggevende vaardigheden en oefen je je communicatieve vaardigheden. Hierbij toon je aan ook ethisch te kunnen handelen, vanuit respect voor mensen en hun gedrag.

Resultaten na dit semester:

  • Een onderzoeksrapport waarin je het HRM-proces van jouw organisatie beschrijft
  • Een wervings- en selectietraject

 

Reacties van studenten op dit semester:

‘Heldere colleges en trainingen door enthousiaste docenten met passie voor het vak, waarin je veel constructieve feedback krijgt.’

‘De adviezen en de feedback die ik van de docent kreeg, zijn waardevol voor mij geweest en heb ik kunnen toepassen in een assessment, waarbij ik in een rollenspel de rol van manager had. Maar uiteindelijk ook in het voeren van mijn échte sollicitatiegesprek voor een managementfunctie: ik heb de baan gekregen!’

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 21 april 2017