Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Bedrijfseconomie

De opleiding Bedrijfseconomie is een vierjarige voltijd bacheloropleiding. Tijdens hoorcolleges, werkcolleges, projecten, minoren en stages, ontwikkel je vaardigheden en doe je kennis op die nodig zijn als toekomstig bedrijfseconoom.

Het is belangrijk dat je als beginnend bedrijfseconoom niet alleen bedrijfseconomische kennis en vaardigheden hebt. Het is ook belangrijk dat je ondernemend bent en beschikt over organisatiegevoel en onderzoekende en communicatieve vaardigheden. Je ontwikkelt dit alles verder tijdens de opleiding.

Studenten binnen de opleidingen Bedrijfseconomie, Accountancy en Finance, Tax and Advice volgen dezelfde propedeuse. Hierdoor kun je na het eerste jaar zonder studievertraging overstappen naar een van de andere twee opleidingen, als je genoeg studiepunten hebt behaald.

In de studiegids vind je meer informatie over je vakken.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 22 juni 2017