Hogeschool van Amsterdam

Stage

WERKERVARING OPDOEN

De Hogeschool van Amsterdam besteedt veel aandacht aan internationalisering, zodat je straks kunt omgaan met culturele verschillen en op veel plekken in de wereld inzetbaar bent.

In het derde of vierde jaar loop je een half jaar stage in de module Beroepsoriëntatie. Dit kan bij een bedrijf in Nederland of in het buitenland.

De stage is je eerste echte kennismaking met de beroepspraktijk, dit kan bij een accountantskantoor of op de financiële afdeling van een organisatie. Je functioneert dan als professional binnen een organisatie en voert een individuele (onderzoeks)opdracht uit. Je werkt dan bijvoorbeeld aan opdrachten als het in kaart brengen van de administratieve organisatie en bedrijfsprocessen of het maken van financiële analyses.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 22 juni 2017