Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 3 en 4

VERDIEPING EN PRAKTIJK

In de laatste twee jaar heb je veel keuzevrijheid. Je dringt verder door in de vier kerngebieden van Bedrijfseconomie: Finance, Operations & Reporting, Governance, Risk & Compliance, Performance Management, Strategic Management & Organisation Behaviour. Je doet specialistische kennis op in een van de specialisatiemodules.

In jaar 3 of 4 loop je een half jaar stage. Dit kan in Nederland, maar ook in het buitenland via een van de 126 internationale partnerinstituten van de Hogeschool van Amsterdam.

De stage is je eerste echte kennismaking met de beroepspraktijk. Stage lopen kan bij een accountantskantoor of op de financiële afdeling van een organisatie. Je werkt daar bijvoorbeeld aan opdrachten als het in kaart brengen van de administratieve organisatie en bedrijfsprocessen of het maken van financiële analyses.

Naast de stage kies je een minor. Een minor is een keuzeprogramma van een half jaar om je kennis te verdiepen of te verbreden. Als je wilt doorstromen naar een bedrijfskundige masterstudie aan de Universiteit van Amsterdam, dan is de doorstroomminor (Academic Minor) een optie.

De opleiding sluit je af met een relevante afstudeeropdracht binnen een van de vier kerngebieden bij een bedrijf in binnen- of buitenland.

Je doet bijvoorbeeld onderzoek naar de renterisico's van een ICT-bedrijf, neemt een investeringsplan van een projectontwikkelaar onder de loep, onderzoekt een andere manier om bedrijfsresultaten te meten, of berekent de kostprijs van een nieuw product of nieuwe dienst.

Lees meer over je vakken en projecten in de studiegids.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 22 juni 2017