Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Bedrijfseconomie Deeltijd

Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Als je een havo of vwo-diploma hebt, gelden er voor jou aanvullende eisen. Lees hieronder meer over de aanvullende eisen.

Als je een havo- of vwo-diploma hebt, gelden vooropleidingseisen op basis van je profiel of vakkenpakket. In het schema hieronder staan de aanvullende eisen:

Aanvullende eisen

   HAVO  VWO

Natuur en Techniek

Geen aanvullende eisen Geen aanvullende eisen

Natuur en Gezondheid

M&O of Economie Geen aanvullende eisen

Economie en Maatschappij

Geen aanvullende eisen Geen aanvullende eisen

Cultuur en Maatschappij

M&O of Economie Wiskunde A of B Geen aanvullende eisen

Heb je je havo-diploma behaald vóór 2009 of je vwo-diploma vóór 2010, dan bepaalt de examencommissie van de opleiding of je voldoet aan de toelatingseisen.

Voorbereidende cursussen

De HvA biedt de mogelijkheid om vakken (waarin je eindexamen hebt gedaan) bij te spijkeren of om vakken te volgen waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze. Meer informatie over deze mogelijkheden kun je vinden onder Praktische zaken onder Toelating.

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je deze hbo-opleiding starten, er zijn geen aanvullende eisen. Er worden geen vrijstellingen verleend voor op het mbo behaalde vakken.

Voorbereidende cursussen

De HvA biedt de mogelijkheid om vakken (waarin je eindexamen hebt gedaan) bij te spijkeren of om vakken te volgen waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze. Meer informatie over deze mogelijkheden kun je vinden bij Praktische Zaken onder het kopje Toelating.

Voldoe je niet aan de eerder genoemde toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Voorbereidende cursussen

De HvA biedt de mogelijkheid om vakken (waarin je eindexamen hebt gedaan) bij te spijkeren of om vakken te volgen waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze. Meer informatie over deze mogelijkheden kun je vinden bij Praktische Zaken onder het kopje Toelating.

Heb je buiten Nederland je diploma behaald? Onze afdeling Studentenzaken kan het niveau van jouw buitenlands diploma waarderen. Lees meer over diplomawaardering.

Als je diploma eenmaal op het juiste niveau gewaardeerd is, dan bekijkt onze Examencommissie of je het juiste vakkenpakket hebt voor deze opleiding. Heb je niet de juiste vakken om toegelaten te worden, dan kun je die eerst volgen. Ook kun je vakken ophalen waarin je ooit eindexamen hebt gedaan. Lees meer over het volgen van vakken.

Het is verder belangrijk dat je de Nederlandse taal beheerst op het niveau van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau 2 (NT2).

De deeltijdopleiding is ingericht rondom een beroep. Theorie wordt direct vertaald in beroepsproducten. De kans dat je de opleiding succesvol afrondt, is daarom groter wanneer je:

  • in een relevante sector werkt op beginnend hbo-niveau
  • redelijk zelfstandig werkt
  • regelmatig samenwerkt met collega's
  • tijdens je dagelijkse werkzaamheden in- of externe klantencontacten hebt
  • je competenties kunt ontwikkelen en beroepsproducten kunt maken
  • het Nederlands goed beheerst (instroomniveau is B2, uitstroom is C1)

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 10 juli 2017