Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 3 en 4

VERDIEPING EN PRAKTIJK

Bekijk de verdiepende minoren en een mogelijke invulling van het programma in studiejaar 3 en 4.

JAAR 3

Het derde jaar staat in het teken van Financial Accounting en Tax. Je houdt je bezig met de externe financiële verslaglegging en de vraag hoe je de organisatie presenteert aan de buitenwereld. Je leert hoe je de interne jaarrekening op basis van de nationale en internationale wet- en regelgeving moet vertalen naar de externe jaarrekening.

Verdiepen middels een minor

In het derde jaar kun je ook een minor van 20 weken volgen. Een minor is een keuzeprogramma waarmee je je kennis kunt verbreden of verdiepen. De minor Beleggen, de minor Accountancy & Control en de minor Management Control & Risk Management zijn voorbeelden van verdiepende minoren.

De minor Beleggen bereidt je voor op functies waarin je particulieren adviseert over beleggingen. Bijvoorbeeld als financieel planner en beleggingsadviseur.

Het niveau is vergelijkbaar met dat van het DSI (Dutch Security Institute) beleggingsadviseur.

De minor begint met een fundamentele analyse. Daarnaast is er aandacht voor de technische en de gedragsanalyse. Ten slotte schrijf je een paper over een belangrijk, actueel onderwerp in de beleggingswereld.

Management Control & Risk Management zijn de vakgebieden die zich richten op hoe een organisatie haar doelen behaalt en risico's beperkt.

Met deze minor vergroot je je inzicht in hoe organisaties werken en hoe jij dat kunt beïnvloeden.

De minor is voor iedereen bedoeld, maar met name geschikt voor degenen die een functie ambiëren als (assistent-) controller. Dit omdat je als controller het management adviseert over de inrichting en beheersing van de organisatie.

De academische doorstroomminor Accountancy & Control bereidt jou voor op een wetenschappelijk onderwijs en vergemakkelijkt de overstap naar de masteropleiding Accountancy & Control, van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA).​

Tijdens de minor ontwikkel je wetenschappelijke vaardigheden op bachelorniveau en je verdiept je in wetenschappelijke theorieën omtrent accounting en control.

Leerdoelen

  • Wetenschappelijke kwantitatieve (onderzoeks)technieken doorgronden, uitvoeren en toepassen.
  • Zelfstandig, volgens wetenschappelijk normen, uitvoeren en schrijven van een literatuurstudie.
  • Inrichting van accountingsystemen doorgronden en beoordelen.
  • Aspecten van auditing doorgronden en relateren aan corporate governance, compliance en risicomanagement.
  • Wet- en regelgeving voor accountants en accountantscontrole doorzien.
  • Conceptuele kader belastingheffing in Nederland doorgronden en inzicht in belastingen in Nederland voor ondernemingen.

JAAR 4

In het vierde jaar rond je de studie af. Als je nog geen minor hebt gevolgd, dan kan dat ook in dit laatste jaar. Je werkt verder aan je afstudeeropdracht die bestaat uit een onderzoeksrapportage. Je onderzoekt daarvoor een relevant en actueel vraagstuk uit de beroepspraktijk, waarmee je tegelijkertijd je vakbekwaamheid toont.

Lees meer over de modules en semesters in de studiegids.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 20 maart 2017