Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Aviation

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo- of vwo-diploma, een mbo-diploma op niveau 4 of een gelijkwaardig bevonden diploma. Niet alle havo- en vwo-profielen zijn toelaatbaar. Kijk hiervoor in onderstaand schema.

Aanvullende eisen
  N&T N&G E&M C&M
Havo

Geen extra eisen

Geen extra eisen

Geen extra eisen

Niet toelaatbaar
Vwo

Geen extra eisen

Geen extra eisen

Geen extra eisen

Niet toelaatbaar

Let op! Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Aanbevelingen

Als je op je middelbare school nog geen profiel hebt gekozen adviseren we je Wiskunde B en Natuurkunde te kiezen om je kans op een succesvolle afronding van de opleiding te vergroten. Als je de richting 'Operations' wilt doen raden we je aan ook Economie of M&O te kiezen als jouw school die mogelijkheid biedt.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt.  Meer informatie over diplomawaardering.

Taal- en Schakeltraject

Ben je een anderstalige aankomende student van de HvA, dan kun je een voorbereidend traject volgen; het Taal- en Schakeltraject.

21 jaar of ouder

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek.

Verkeerd profiel

Heb je examen havo/vwo gedaan met een profiel C&M, dan kun je alleen toegelaten worden met deelcertificaten van het volwassenenonderwijs voor de profielvakken van de profielen N&T of E&M. Informeer bij een ROC in je eigen regio (afdeling volwassenenonderwijs) naar de mogelijkheid om deelcertificaten te halen.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 12 februari 2018