Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

AMFI

Bij deze opleiding heb je minimaal 16 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat onder meer uit workshops, toolshops, hoorcolleges, studieloopbaanbegeleiding en assessments. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 16 uur. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Het eerste jaar is gericht op individuele ontwikkeling. De klas (werkgroepgrootte) bestaat uit 25 studenten.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ca. 24 uur per week alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie.

In het eerste studiejaar sturen de docenten zowel de inhoud als de manier waarop je leert. Later wordt er steeds meer een beroep op je zelfstandigheid gedaan.

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent. Meer informatie over BSA vind je op de pagina Bindend Studieadvies (BSA).

Heb je voor alle studieonderdelen gemiddeld een acht of meer dan krijg je het predicaat cum laude.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 20 december 2018