Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

AMFI

Deze opleiding biedt studenten 16 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Onder contacttijd vallen onder meer workshops, toolshops, hoorcolleges, studieloopbaanbegeleiding en assessments. De contacturen zijn slechts een deel van de tijd die je aan je studie besteedt.  Daarnaast besteed je zo'n 24 uur per week alleen of met mede- studenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie. In totaal ben je per week zo'n 40 uur met je studie bezig, met piekmomenten die qua uren boven dit gemiddelde liggen.

Het eerste jaar is gericht op individuele ontwikkeling en de klas waar je dat in doet (werkgroepgrootte) is gemiddeld 25 studenten.

Zelfstudie-uren

In het eerste studiejaar sturen de docenten zowel de inhoud als de manier waarop je leert. Later wordt er steeds meer een beroep op je zelfstandigheid gedaan.

Doorstromen naar het tweede jaar 

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent. Meer informatie over BSA vind je op de pagina Bindend Studieadvies (BSA).

Heb je voor alle studieonderdelen gemiddeld een acht of meer dan krijg je het predicaat cum laude.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 25 september 2017