Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Accountancy

Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen. Meer informatie over de toelatingseisen vind je onder de onderstaande kopjes.

Als je een havo- of vwo-diploma hebt, gelden vooropleidingseisen op basis van je profiel of vakkenpakket. In het schema hieronder staan de aanvullende eisen:

 

Havo

Vwo

Natuur & Techniek

Geen aanvullende eisen Geen aanvullende eisen

Natuur & Gezondheid

M&O of
Economie
Geen aanvullende eisen

Economie & Maatschappij

Geen aanvullende eisen Geen aanvullende eisen

Cultuur & Maatschappij

M&O of
Economie +
Wiskunde A of B
Geen aanvullende eisen

Heb je je havo-diploma behaald vóór 2009 of je vwo-diploma vóór 2010, dan bepaalt de examencommissie van de opleiding of je voldoet aan de toelatingseisen.

Bij een aantal profielen hebben wij een advies om de kans op succesvolle afronding van deze opleiding te vergroten:

  • Leerlingen met de profielen N&T, N&G en C&M (havo en vwo) adviseren wij M&O te kiezen, als jouw school die mogelijkheid biedt;
  • Leerlingen met het profiel C&M (havo) adviseren wij Wiskunde A te kiezen;
  • Leerlingen met het profiel E&M zijn zonder meer toelaatbaar, maar adviseren wij M&O te kiezen.

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je een hbo-opleiding starten, er zijn geen aanvullende eisen. Er worden geen vrijstellingen verleend voor op het mbo behaalde vakken.

Let op! Alleen studenten met een MBO-diploma behaald en voorzien van een diplomadatum vóór 1 september 2017 zijn toelaatbaar tot de opleiding in studiejaar 2017-2018.

Voorbereidende cursussen

De HvA biedt de mogelijkheid om vakken (waarin je eindexamen hebt gedaan) bij te spijkeren of om vakken te volgen waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze. Meer informatie over deze mogelijkheden kun je vinden onder Praktische zaken onder Toelating.

Voldoe je niet aan de eerder genoemde toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Voorbereidende cursussen

De HvA biedt de mogelijkheid om vakken (waarin je eindexamen hebt gedaan) bij te spijkeren of om vakken te volgen waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze. Meer informatie over deze mogelijkheden kun je vinden onder Praktische zaken onder Toelating.

Heb je een buitenlands diploma, dan kun je Studentenzaken vragen je om het niveau van je diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau 4 (NT2). Meer informatie over de diplomawaardering vind je onder Praktische zaken.

Voorbereidende cursussen

De HvA biedt de mogelijkheid om vakken (waarin je eindexamen hebt gedaan) bij te spijkeren of om vakken te volgen waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze. Meer informatie over deze mogelijkheden kun je vinden onder Praktische zaken onder Toelating.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 10 oktober 2017