Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en studiekeuzecheck

Accountancy

Voor studiejaar 2018-2019 kun je je vanaf 1 oktober 2017 tot uiterlijk 1 mei 2018 inschrijven aan de hand van het stappenplan. Een verplicht onderdeel van je inschrijving is de studiekeuzecheck. Op studiekeuzecheck vind je alle informatie over regels en uitzonderingen.

Na je inschrijfverzoek via Studielink ontvang je per email een uitnodiging om een korte vragenlijst in te vullen, waarna je een datum kunt  kiezen voor de studiekeuzecheck.

Voor de faculteit Business en Economie bestaat de verplichte studiekeuzecheck uit een online cursus en een bijeenkomst op school.

Verdere informatie volgt spoedig.

Voor de faculteit Business en Economie bestaat de verplichte studiekeuzecheck alleen uit een online cursus.

De data voor de SKC zijn binnenkort bekend.

Studenten die de online cursus tijdig en volledig hebben afgerond, ontvangen binnen twee weken na het verstrijken van de deadline een studiekeuzeadvies. Het studiekeuzeadvies is niet bindend en bestaat uit de resultaten van de toetsen.

Indien je de online cursus niet, niet volledig, of te laat afrondt, wordt je geregistreerd als afwezig en ontvang je een afwezigheidsbericht in plaats van een studiekeuzeadvies. Kort daarna wordt je inschrijfverzoek afgewezen en geannuleerd. Je kunt dan niet starten met de studie van je keuze per september a.s.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 21 september 2017

Bekijk het filmpje: