Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

Accountancy

In het eerste studiejaar heb je 18-20 contacturen per week. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is.

Onder contacttijd vallen onder meer hoor- en werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding. De contacturen zijn slechts een deel van de tijd die je aan je studie besteedt. In totaal ben je per week zo'n veertig uur met je studie bezig. Naast de contacturen ga je alleen of met medestudenten aan de slag met projecten en onderzoek, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie. In het begin van het studiejaar sturen de docenten zowel de inhoud als de manier waarop je leert. Later in het jaar wordt er steeds meer een beroep op je zelfstandigheid gedaan.

BSA-norm

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan bij welke andere opleiding je eventueel meer op je plek bent. Meer informatie over de BSA-norm vind je hier.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 27 september 2017