Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)

Je wordt tot de ALO toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-diploma op niveau 4. Dit diploma moet je voor 1 september hebben behaald. Voor ALO gelden aanvullende toelatingseisen.

Aanvullende toelatingseisen ALO

 • Je hebt de motorische toelatingstest met goed gevolg afgelegd.
 • Je bent medisch goedgekeurd door een onafhankelijke sportarts. De ALO coördineert deze medische keuring op de eigen opleidingslocatie (Dr. Meurerhuis).
 • Je hebt de psychologische meting gedaan die in kaart brengt hoe groot de kans is op studiesucces bij de ALO. Bij een afwijkend beeld volgt een gesprek over de uitslag van de meting met gespecialiseerde ALO-docenten.
 • Je moet voor de start met de opleiding beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

VOOROPLEIDING

Bekijk hieronder de aanbevelingen of toelatingsprocedure per vooropleiding.

Voor de ALO gelden geen specifieke profiel- of vakkenpakketeisen bij een havo- of vwo-diploma. Wel hanteert de opleiding een aantal aanbevelingen.

Aanbevelingen vooropleiding havo of vwo

 • Het profiel Natuur en Gezondheid sluit het beste aan op het curriculum van de ALO.
 • Het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) in je examenpakket is een pluspunt.  

Toelatingsprocedure leerlingen BSM-convenantpartners

Ben je dit schooljaar leerling van één van de BSM-convenantpartners van de ALO? Dan doe je ook de toelatingstest en moet je voldoen aan bovenstaande eisen. De ALO houdt bij de ranking wel rekening met het feit dat je afkomstig bent van een convenantpartner.

Convenantpartners ALO 

 • Copernicus in Hoorn
 • Vellesan College in IJmuiden
 • Schoter Scholengemeenschap in Haarlem
 • Oostvaarders College in Almere
 • Da Vinci College in Purmerend
 • St. Michaël College in Zaandam
 • Blaise Pascal College in Zaandam
 • Amstelveen College in Amstelveen
 • Calandlyceum in Amsterdam

Met een mbo-diploma niveau 4 start je altijd in het eerste jaar van de ALO. Op basis van curriculumvergelijking kan de examencommissie van de ALO individuele vrijstellingen vaststellen.

Toelatingsprocedure voor leerlingen convenantpartners ALO

Heb je de mbo-opleiding Sport en Bewegen of CIOS afgerond en ben je student aan één van de mbo-convenantpartners van de ALO? Dan moet je ook de toelatingstest doen en voldoen aan de algemene eisen. De ALO houdt bij de ranking wel rekening met het feit dat je afkomstig bent van een mbo-convenantpartner. Je ontvangt een aantal vooraf vastgestelde vrijstellingen. Aanvullende individuele vrijstellingen op basis van curriculumvergelijking zijn mogelijk.

Convenantpartners ALO Amsterdam

 • ROC (Amsterdam, Flevoland en Hilversum)
 • CIOS Novacollege (Haarlem)
 • ROC Midden-Nederland (Utrecht en Amersfoort)
 • Horizoncollege (Alkmaar)

Kijk op Leerverder.nl voor meer informatie over mbo-hbo routes.  

Heb je een buitenlands diploma? Dan kun je Studentzaken van de HvA vragen je diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau 4 (NT2). Lees meer over diplomawaardering

Wil jij je inschrijven voor de ALO maar beschik je niet over een havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 4? Op grond van je leeftijd kun je een toelatingsexamen maken: het 21+-toelatingsonderzoek (colloquium doctum). Aanmelden voor het studiejaar 2018-2019 is niet meer mogelijk. Alle informatie en de mogelijkheid tot aanmelden voor de ALO voor het studiejaar 2019-2020 staat medio september op de website.

Onderdelen 21+ toets

 • Nederlands
 • tekstverklaring
 • wiskunde

Je kunt ter voorbereiding op de 21+ toets een zelfstudieboek en een werkboek aanschaffen (niet verplicht):

Wiswijs Druk 3 van A.J. Pach en J.F.M. Wisbrun (wiskunde als voorbereiding op het voortgezet onderwijs). Uitgeverij: Wolters-Noordhoff ISBN nr. 10: 9001136311 + 13: 9789001136314. 

Vragen

Heb je vragen over toelating of de 21+ toets? Neem dan contact op met de studentenadministratie van de ALO op ma, di of do. Telefoon 020 – 595 34 41 of e-mail m.c.zwart@hva.nl

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 10 september 2018