Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)

Je wordt tot de ALO toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-diploma op niveau 4. Dit diploma moet je voor 1 september hebben behaald.

Voor de ALO gelden geen specifieke profiel- of vakkenpakketeisen bij een havo- of vwo-diploma. Wel hanteert de opleiding een aantal aanbevelingen.

 • Het profiel Natuur en Gezondheid sluit het beste aan op het curriculum van de ALO.
 • Het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) in je examenpakket is een pluspunt.  

Convenantpartners BSM 

Ben je dit schooljaar leerling van één van de BSM-convenantpartners van de ALO? Dan doe je ook de toelatingstest en moet je voldoen aan bovenstaande eisen. De ALO houdt bij de ranking wel rekening met het feit dat je afkomstig bent van een convenantpartner.

Convenantpartners ALO Amsterdam

 • Copernicus in Hoorn
 • Vellesan College in IJmuiden
 • Schoter Scholengemeenschap in Haarlem
 • Oostvaarders College in Almere
 • Da Vinci College in Purmerend
 • St. Michaël College in Zaandam
 • Blaise Pascal College in Zaandam
 • Amstelveen College in Amtselveen
 • Calandlyceum in Amsterdam

Met een mbo-diploma niveau 4 start je altijd in het eerste jaar van de ALO. Op basis van curriculumvergelijking kunnen door de examencommissie van de ALO individuele vrijstellingen vastgesteld worden.

Convenantpartners mbo

Heb je de mbo-opleiding Sport en Bewegen of CIOS afgerond en ben je student aan één van de mbo-convenantpartners van de ALO? Dan moet je ook de toelatingstest doen en voldoen aan de algemene eisen. De ALO houdt bij de ranking wel rekening met het feit dat je afkomstig bent van een mbo-convenantpartner. Je ontvangt een aantal vooraf vastgestelde vrijstellingen. Aanvullende individuele vrijstellingen op basis van curriculumvergelijking zijn mogelijk.

Convenantpartners ALO Amsterdam

 • ROC Amsterdam (Amsterdam, Flevoland en Hilversum)
 • CIOS Haarlem (Novacollege)
 • ROC Midden-Nederland (Utrecht en Amersfoort)
 • Horizoncollege Alkmaar

Kijk op Leerverder.nl voor meer informatie over mbo-hbo routes.  

Heb je een buitenlands diploma, dan kun je Studentzaken van de HvA vragen je diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau 4 (NT2). Lees meer over diplomawaardering

Wil je in aanmerking komen voor de 21+ toets? Schrijf je dan eerst vóór 1 maart in op Studielink. Je wordt dan uitgenodigd voor de 21+ toets die in maart plaatsvindt. Wanneer je voor de 21+ toets slaagt, nodigt de ALO je uit voor de toelatingstest.

Onderdelen 21+ toets

 • Nederlands
 • tekstverklaring
 • wiskunde

Je kunt ter voorbereiding op de 21+ toets een zelfstudieboek en een werkboek aanschaffen (niet verplicht):

Wiswijs Druk 2 van A.J. Pach en J.F.M. Wisbrun (wiskunde als voorbereiding op het voortgezet onderwijs). Uitgeverij: Wolters-Noordhoff ISBN nr. 10: 9001136311 + 13: 9789001136314.

Vragen

Heb je vragen over de toelating of de 21+ toets? Neem dan contact op met de studentenadministratie van de ALO op ma, di of do. Telefoon 020 – 595 34 41 of e-mail m.c.zwart@hva.nl

Naast een havo-, vwo- of mbo-diploma op niveau 4 gelden er aanvullende toelatingseisen voor de ALO:

 • Je hebt de toelatingstest met goed gevolg afgelegd.
 • Je bent medisch goedgekeurd door een onafhankelijke sportarts. De ALO coördineert deze medische keuring op de eigen opleidingslocatie.
 • Je moet een psychologische meting afleggen die in kaart brengt hoe groot de kans is op studiesucces bij de ALO.
 • Je moet voor de start met de opleiding beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 19 januari 2017