Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek

Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)

HvA Bewegen, Sport en Voeding heeft een eigen kenniscentrum voor de opleidingen ALO, Sportkunde - leerroute SM&O en Voeding & Diëtetiek. Hier komen de kennisnetwerken van de drie opleidingen samen.

Het kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding doet onderzoek naar actuele vraagstukken in Amsterdam en omgeving. Denk aan thema’s zoals overgewicht bij ouderen, vertraagde motoriek bij kinderen en het voorkomen van blessures bij sporters. Het kenniscentrum vertaalt de uitkomsten van deze projecten naar de dagelijkse praktijk én past deze toe in de onderwijsprogramma's van de ALO, Sportkunde - leerroute SM&O en Voeding & Diëtetiek. 

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 31 augustus 2017