Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3 en 4

Academie voor Lichamelijke Opvoeding

Jaar 3

In het derde jaar stem je je opleiding deels af op je eigen wensen. Tijdens het eerste semester van het derde studiejaar (september tot januari) loop je twee dagen per week stage in het voortgezet onderwijs. In het tweede semester volg je een minor die goed aansluit bij de interesses die je hebt ontwikkeld in de eerste twee studiejaren.

Je hebt keuze uit twee ALO-minoren:

  • Sport (sportmanagement en sportcoaching)
  • Zorg (special needs en de paramedische sector)

Het is ook mogelijk om een minor te kiezen bij een andere opleiding binnen de HvA.

Jaar 4

In het vierde jaar ligt de focus op het afronden van de opleiding en de overstap naar de professionele praktijk. Je volgt onder andere een eindstage waarbij je min of meer zelfstandig functioneert als docent Lichamelijke Opvoeding.

Afstudeeronderzoek

Het afstudeeronderzoek vindt plaats in de eindfase van de opleiding. Je neemt deel aan een onderzoeksproject van de ALO binnen het Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding.

Het is ook mogelijk om voor jouw afstudeeronderzoek een eigen onderwerp te kiezen binnen één van de onderstaande onderzoeksthema’s. Dit zijn maatschappelijke thema’s waarin de docent Lichamelijke Opvoeding in toenemende mate een belangrijke rol speelt. Een onderzoeksdocent die deskundig is op het betreffende thema begeleidt je bij jouw onderzoek.

Onderzoeksthema's

  • Gezondheid
  • Sportzorg
  • Motorisch Leren 
  • Meten van Motoriek
  • Sociale Wetenschappen

Eindassessment

Je rondt de ALO af met een eindassessment. Wat houdt dit eindgesprek in?

  • Je presenteert jouw visie op het onderwijs.
  • Je presenteert jouw visie op het vak Lichamelijke Opvoeding.
  • Je vertelt hoe je je verder wilt ontwikkelen van een startende naar een ervaren professional.
Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 30 maart 2017