Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3 en 4

Academie voor Lichamelijke Opvoeding

Jaar 3

In het eerste semester van het derde jaar volg je een onderwijsprogramma dat ingedeeld is rondom drie thema’s: de lesgever, de leerling en de lessen. Bij elk thema volg je zowel theorielessen als praktijklessen. Je loopt twee dagen per week stage in het Voortgezet Onderwijs.

Minor

In het tweede semester van het derde jaar volg je een minor die goed aansluit bij de interesses die je hebt ontwikkeld in de eerste twee studiejaren. Een minor is een keuzeprogramma ter verbreding of verdieping van je studie. De minor duurt een half jaar. Er is sprake van keuzevrijheid, maar ook van instapvoorwaarden per minor.

De ALO biedt twee minoren aan:

Je kunt ook een minor kiezen bij een andere opleiding binnen de HvA.

Jaar 4

In het vierde jaar van de ALO ligt de focus op het afronden van de opleiding en de overstap naar de professionele praktijk. Je volgt onder andere een eindstage waarbij je min of meer zelfstandig functioneert als gymdocent.

Afstudeeronderzoek

Jouw afstudeeronderzoek voer je uit in de eindfase van de opleiding. Je neemt deel aan een onderzoeksproject van de ALO binnen het Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding.

Het is ook mogelijk om voor jouw afstudeeronderzoek een eigen onderwerp te kiezen binnen één van de vijf onderstaande onderzoeksthema’s. Dit zijn maatschappelijke thema’s waarin de docent Lichamelijke Opvoeding in toenemende mate een belangrijke rol speelt. Een onderzoeksdocent die deskundig is op het betreffende thema begeleidt je bij jouw onderzoek.

Onderzoeksthema's voor afstudeeronderzoek

  • Gezondheid
  • Sportzorg
  • Motorisch Leren 
  • Meten van Motoriek
  • Sociale Wetenschappen

Eindassessment

Je rondt de ALO af met een eindassessment (eindgesprek).

Je presenteert tijdens dit assessment:

  • jouw visie op het onderwijs;
  • jouw visie op het vak Lichamelijke Opvoeding;
  • een plan voor jouw ontwikkeling van een startende naar een ervaren professional.
Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 14 november 2017