Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1 en 2

Academie voor Lichamelijke Opvoeding

JAAR 1

Tijdens de propedeuse verwerf je de basiskennis die een docent Lichamelijke Opvoeding moet hebben. Je volgt diverse theoretische vakken zoals Pedagogiek en Anatomie. Je leert hoe je relevante literatuur zoekt en wat belangrijk is bij het interpreteren van artikelen. Ook krijg je les in het vak Meten en Statistiek. 

Wat doe je verder in jaar 1?

  • Je ontwikkelt sociale vaardigheden en sportvaardigheden.
  • Je leert hoe je presenteert aan een groep.
  • Je leert hoe je feedback geeft én ontvangt.
  • Je loopt stage in het basis- of voortgezet onderwijs.

Wij verwachten van jou dat je:

  • zelfstandig werkt;
  • positief kritisch op jezelf en anderen bent én blijft;
  • doelen stelt waarmee je je ontwikkelt tot een zelfstandig professional;
  • jouw eigen vorderingen onder de loep neemt.

JAAR 2

In jaar twee verdiep je je in de theoretische en praktische achtergronden van het werk van een docent Lichamelijke Opvoeding. Je ontwikkelt didactische vaardigheden en leert hoe je flexibel en teamgericht in een organisatie functioneert. Ook leer je hoe je een evenement organiseert, zowel in theorie als in de praktijk.

Verder ontwikkel je jezelf in het doen van onderzoek. Je leert bijvoorbeeld hoe je systematisch het niveau van leerlingen meet. Op deze manier signaleer je als docent zowel zwakke als talentvolle leerlingen.

In het tweede jaar stem je je opleiding deels af op je eigen wensen. Je haalt bijvoorbeeld een trainerslicentie in een sport naar keuze. 

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 19 januari 2017