Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1 en 2

Academie voor Lichamelijke Opvoeding

JAAR 1

Tijdens de propedeuse verwerf je de basiskennis die je als docent Lichamelijke Opvoeding nodig hebt. Je volgt diverse theoretische vakken zoals Ontwikkelingspsychologie (ontwikkeling van kinderen) en Bewegingsapparaat (de basis voor het leren analyseren van bewegingen).

Je loopt stage in zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Bij een vak als Betoog leer je hoe je een kritische houding aanneemt, relevante vakliteratuur zoekt en hoe je artikelen interpretereert. Het vak Onderzoeksmethode biedt goede basiskennis voor het ontwikkelen van je vaardigheden voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek.

Je volgt praktijklessen in:

 • Atletiek
 • Bewegen en Muziek
 • Spel
 • Turnen
 • Klimmen
 • Zelfverdediging.

Bij het vak ODM (Onderwijs, Didactiek en Methodiek) leer je hoe je lessen voorbereidt en uitvoert.

Wat doe je verder in jaar 1 van de ALO?

 • Je ontwikkelt sociale vaardigheden en sportvaardigheden.
 • Je leert hoe je presenteert en lesgeeft aan een groep.
 • Je leert hoe je feedback geeft én ontvangt.
 • Je loopt stage in het basis- en voortgezet onderwijs.

Wij verwachten van jou dat je in jaar 1:

 • zelfstandig werkt;
 • positief kritisch op jezelf en anderen bent én blijft;
 • doelen stelt waarmee je je ontwikkelt tot een zelfstandig professional;
 • jouw eigen vorderingen onder de loep neemt.

JAAR 2

Vanaf het tweede jaar verdiep je je in de theoretische en praktische achtergronden van het werk van een docent Lichamelijke Opvoeding. Je doet didactische vaardigheden op en leert hoe je flexibel en teamgericht in een organisatie functioneert. Ook leer je tijdens het tweede jaar hoe je een evenement organiseert, zowel in theorie als in de praktijk.

Je ontwikkelt jezelf in het doen van onderzoek. Je leert bijvoorbeeld hoe je systematisch het niveau van leerlingen meet. Op deze manier signaleer je als docent zowel zwakke als talentvolle leerlingen.

In het tweede jaar stem je je opleiding deels af op je eigen wensen. Je haalt bijvoorbeeld een trainerslicentie in een sport naar keuze. 

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 12 juni 2017