Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)

De ALO biedt studenten 20 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is. Onder contacturen vallen onder meer hoor- en werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding.

Zelfstudie-uren

Naast de contacturen besteed je ongeveer 20 uur alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoek, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie. 

Studiepunten

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 1 mei 2017