Hogeschool van Amsterdam

Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)

Leraar Voortgezet Onderwijs van de eerste graad Lichamelijke Opvoeding. Bachelor, voltijd

Wil je jonge mensen leren bewegen en sporten? Ben je fit, enthousiast en graag actief? Op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) krijg je een uitgekiend opleidingsprogramma en colleges waarin onderwijskundige onderwerpen centraal staan. Je leert hoe je leiding geeft aan groepen en ontwikkelt organisatorische vaardigheden.

Je leert alles wat je moet weten over het menselijk bewegen en lesgeven. Uiteraard ben je op de ALO zelf volop sportief bezig. Het vak Sociale Wetenschappen geeft je inzicht in het gedrag en de (motorische) ontwikkeling van kinderen. Kennis waar je later als docent veel aan hebt. Je krijgt les in Psychologie, Pedagogiek en Communicatie.

Lees meer

De ALO biedt studenten 20 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is. Onder contacturen vallen onder meer hoor- en werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding.

Lees meer

Afgestudeerden van de ALO zijn onder andere werkzaam als docent Lichamelijke Opvoeding, trainer/coach, combinatiefunctionaris/sportbuurtwerker, bewegingsdeskundige en activiteitenbegeleider outdoor.

Lees meer

Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Voor de vooropleiding gelden geen specifieke aanvullende eisen. Wel zijn er een aantal aanbevelingen: het profiel Natuur en Gezondheid sluit het beste aan op de ALO en het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) in je examenpakket is een pluspunt. Daarnaast moet je een motorische toelatingstest en een psychologische meting met goed gevolg afleggen en medisch goedgekeurd worden door een sportarts.

Lees meer

Je kunt je van 1 oktober 2016 tot 1 maart 2017 via hva.studielink.nl aanmelden voor de toelatingstest van de ALO. Je ontvangt rond half maart 2017 een uitnodiging voor de toelatingstest.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding