Hogeschool van Amsterdam

SalsA

Project

SalsA is een programma waarbij studenten van de opleiding Pedagogiek een schooljaar lang de persoonlijke coach zijn van een leerling uit het voortgezet onderwijs.

20111130_7845

Kansen voor de deelnemende leerlingen worden vergroot door ook buiten schooltijden aandacht te besteden aan het ontwikkelen van kwaliteiten en talenten. De studenten werken aan de competenties die van belang zijn voor de latere beroepsuitoefening. Resultaten zijn zowel bij leerlingen als bij studenten zichtbaar op persoonlijk, sociaal, cultureel en academisch gebied. Hierbij valt te denken aan groeiend begrip voor de levensstijl of geloofsovertuiging van een ander of het ontwikkelen van perspectief ten aanzien van toekomstig werk of studie.

In het komende schooljaar doen er weer 60 eerstejaarsstudenten van de opleiding Pedagogiek mee aan het programma. Ze worden coach op één van de drie betrokken middelbare scholen in Amsterdam Noord, Oost en Nieuw-West en worden begeleid door vier derdejaarsstudenten die, ook in het kader van hun stage, de coördinatie van het gehele traject op zich nemen en de eerstejaarsstudenten in het opdoen van de waardevolle praktijkervaring ondersteunen.

SalsA Nieuw-West

In stadsdeel Nieuw-West werkt SalsA samen met het Calvijn met Junior College. Er gaan op de deze school tien studenten aan de slag als persoonlijke coach van tien leerlingen uit het eerste of tweede leerjaar. Het is een dynamische school in ontwikkeling die kwalitatief goed onderwijs biedt waarbinnen ruimte is voor diversiteit. De school wil zelfbewustzijn en zelfstandigheid stimuleren waarbij empowerment een belangrijk doel is. Daarnaast staan talentontwikkeling en goed burgerschap centraal.

SalsA Oost

In stadsdeel Oost werkt SalsA samen met het Metis Montessori Lyceum. Op deze school gaan er tien studenten aan de slag als persoonlijke coach van tien leerlingen uit het eerste leerjaar. Het is een jonge, ambitieuze school die een veilige omgeving biedt waarin de leerling wordt uitgedaagd zichzelf te overtreffen. Kernwoorden zijn wereldburgerschap, excellentie en innovatief leren. In plaats van denken in verschillen kiest de school ervoor te denken vanuit kansen en talenten van individuele leerlingen.

SalsA Noord

In stadsdeel Noord werkt SalsA samen met het Over-Y College. Op deze school gaan er veertig studenten aan de slag als persoonlijke coach van veertig leerlingen uit het eerst of tweede leerjaar.

Het Over-Y College wil leerlingen voorbereiden op een zelfstandig, verantwoordelijk en sociaal bestaan. De school brengt de leerlingen kennis en vaardigheden bij die aansluiten bij de belevingswereld van de tieners, maar die ook de grenzen daarvan wil verleggen.

Informatie

In oktober 2016 start de nieuwe ronde van het programma SalsA in deze drie stadsdelen.
Wilt u meer weten over het programma? Vraag dan meer informatie aan via salsa@hva.nl

Gepubliceerd door  BOOT 12 september 2016