Hogeschool van Amsterdam

Onderzoeksraad

De HvA heeft sinds 2008 een Onderzoeksraad (OzR) als adviesorgaan van het College van Bestuur (CvB) en het Centraal Bestuurlijk Overleg (CBO).

Uit iedere faculteit is een lector lid van deze raad. De rector is voorzitter van de raad. De lectoren vergaderen eens per zes weken over allerlei zaken op het gebied van onderzoek. De OzR heeft tot taak gevraagd en ongevraagd te adviseren over het onderzoeksbeleid van de HvA.

De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen die termijn maximaal 1 maal verlengen. 

Per 1 september 2014 bestaat de OzR uit de volgende leden:

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 27 januari 2016